Memo series 1988-1999 


202: Jørgen Peter Christensen (red.): Nordiske historiske nationalregnskaber - Workshop 3. Maj 1998. 

201: Guo Gang: Transition of the Social Security System in China. Februar 1998. 

200: Peter Birch Sørensen: Rentespænd og formuedannelse i en lille åben vækstøkonomi. Maj 1997. 

199: Troels Østergaard Sørensen: Løn og rekruttering på universiteterne. November 1996. 

198: Sten Nicolaisen, Torben Tranæs: Lønkurve for Danmark. Oktober 1996. 

197: Sven Danø: Halvtreds år for Rachel - Et liv som økonom. August 1996. 

196: Peter Hjertholm: A Note on Adjustment and Poverty Alleviation in Sub-Saharan Africa. Maj 1996. 

195: Mogens Blegvad: Noget om moral og etik. Marts 1996. PDF (288KB)

194: Hans Brems: Nogle dansk-amerikanske polit-erindringer. Januar 1996. 

193: Hector Estrup: Den moralske agent. November 1994. 

192: Zhan Li: A Survey of Investment Opportunities in Shanghai. November 1994. 

191: Zhan Li: Ways and Common Policies for Foreign Investment in China. November 1994. 

190: Jørgen Estrup: Politiske betingelser i dansk bistandspolitik. Februar 1994. 

189: Troels Østergaard Sørensen: Fagforeninger og decentrale lønforhandlinger. December 1993. 

188: Jørgen Peter Christensen: Om lønudviklingen for byarbejdere i Danmark 1830-1870. December 1992. 

187: Søren Bo Nielsen: Den lille, åbne økonomi: Betalingsbalance og udlandsgæld. December 1991. 

186: Troels Østergaard Sørensen: Fagforeninger og løndannelse. En introduktion. December 1991. 

185: Hector Estrup: En kritik af falsifikationsteoriens logik. September 1991. 

184: Anders Ølgaard: Hvad jeg skrev, det skrev Anne Lise og Else. August 1991. [Personlig bibliografi samt udvalgsarbejde 1956-1991]. 

183: Finn Tarp: U-landenes behov for fødevarebistand i 1990-erne. August 1991. 

182: Henrik Lando: Bør B-Aktier Forbydes? Juli 1991. 

181: Erik Gørtz: Overskudsdeling eller løn? Set fra en virksomheds og de ansattes synspunkt. Juni 1991. 

180: Torben Tranæs: Målrettet fleksibilitet - kommentarer til debatten om arbejdsmarkedets strukturproblemer. April 1991. 

179: Peter Birch Sørensen: De danske regler for beskatning af udenlandsk indkomst: En studie i kapitaleksportsubsidiering. August 1990. 

178: Ingrid Henriksen: Det danske godssystems udvikling. Nogle overvejelser vedrørende ufri arbejdskraft og hoveri. December 1989. 

177: Niels Thygesen, Daniel Gros: Concrete Steps Towards Monetary Union. December 1989 (udgået og i stedet udsendt som lyserødt memo i Discussion Papers serien No. 90-02). 

176: Jens Bonke: Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne. December 1989. 

175: Hector Estrup: Forklaring og moral. November 1989. 

174: Søren Bo Nielsen: Økonomibøger og bogøkonomi. August 1989. 

173: Hector Estrup: Stoisk Epikurær eller Kynisk Hedonist? Maj 1989. 

172: Thorbjørn Waagstein: Neoliberalism as a Lever for Structural Change in the Southern Cone - from 'Miracle' to Disaster. Februar 1989. 

171: Hans Aage: Inequality, Incentives and Income. A Review Article of 17 Papers in Comparative and Soviet Studies. April 1989. 

170: Hans Aage: Incentives and Capital Intensity in Soviet Industry. Februar 1989. 

169: Hans Aage: The Wage System in the Soviet Union. Februar 1989. 

168: Hans Aage: The Soviet Distribution of Income in Comparative Perspective. Februar 1989. 

167: Jørgen Peter Christensen: Sovjetunionens økonomiske Historie. Del 2: Tiden efter 1953. Januar 1989. 

166: Jens Bonke: Husholdninger og husholdningsproduktion - Socioøkonomiske forklaringer på efterspørgslen efter varer til husholdningsproduktion og alternativ service. December 1988. 

165: Hector Estrup: Ødipuseffekten. Juni 1988. 

164: Peter Birch Sørensen: Beskatning og velfærd. April 1988. 

163: Peter Birch Sørensen: Formueskat, indkomstskat og opsparing. April 1988. 

162: Søren Bo Nielsen: Er en devaluering og en lønsænkning ækvivalente? April 1988.Til toppenTil toppen