Memo series 1981-1987 


161: Niels Buus Kristensen, Sven Wunder: To analyser af dansk industrialisering før 1914. December 1987. 

160: Troels Østergaard Sørensen, Søren Bo Nielsen, Lars Haagen Pedersen: Tre analyser af  omlægning af arbejdsgiverafgifterne. November 1987. 

159: Jørgen Peter Christensen: Sovjetunionens økonomiske historie, del 1: Den sidste del af Tsar-tiden og Sovjetunionen 1917-1953. Oktober 1987. 

158: Thorbjørn Waagstein: Economic Stabilization and Structural Change in the Southern Cone since 1974 – A Review. December 1986. 

157: Jens Bonke: Husholdningsøkonomi – en teoretisk og empirisk belysning af husholdningsproduktionen. December 1986. 

156: Jørgen Elmeskov, Torben Möger Pedersen: Effekterne af finanspolitikken 1983-86. November 1986. 

155: Sven Danø: Kapitler om investeringsplanlægning. Hæfte 3. Oktober 1986. 

154: Søren Bo Nielsen: En analyse af handelsskatter i en råvareimporterende økonomi. September 1986. 

153: Thorbjørn Waagstein: Nogle simple sammenhænge i udenrigshandelen. [1986] 

152: Søren Bo Nielsen: Some Remarks on Estimating Danish Danish Capital Flows. Juli 1986. 

151: Thorbjørn Waagstein: Industristøtte, teknologistøtte og konkurrenceevne. Juli 1986. 

150: Anders Ølgaard: Stabilization Policies and Planning Problems on the Danish Economy. Juli 1986. 

149: Christian Groth: Centripetal and Centrifugal Forces in IS-LM Dynamics.. A Reconsideration. Juli 1986. 

148: Jørgen Peter Christensen: Om lønudviklingen for kvinder inden for håndværk og industri i Danmark 1870-1914. Juni 1986. 

147: Paul Brüniche-Olsen: Fleksibiliteten på arbejdsmarkedet – og hvordan den måles. April 1986. 

146: Karl Gunnar Persson: A Theory of the Welfare State. April 1986. 

145: Peter Engberg Jensen: System- og strukturændringer i realkreditten. April 1986. 

144: Eskil Heinesen: Om rationeringsforventningers betydning for økonomiens tilstand og for effekterne af økonomisk politik. Marts. 1986. 

143: Peter Birch Sørensen: Indkomstpolitik, finanspolitik og betalingsbalancetilpasning. Februar 1986. 

142: Hans Aage: Trafikantfordele ved en fast forbindelse over Store Bælt. Januar 1986. 

141: Jørgen Elmeskov, Torben Möger Pedersen: De finansielle markeder i den samfundsøkonomiske beregningsmodel. SMEC. December 1985. 

140: K. Velupillai: The Knight and his Utility Function. November 1985. 

139: Gunnar Viby Mogensen: Kinas økonomiske historie. Del 1: Tiden før femårsplanerne. Oktober 1985. 

138: Lars Tyge Nielsen: Equilibrium in the Classical Asset Pricing Model. Oktober 1985. 

137: K. Velupillai: Constructing Objective Functions for Macroeconomic Decision Models: On the Complexity of the Policy Design Process. Oktober 1985. 

136: K. Velupillai: Constructing Objective Functions for Macroeconomic Decision Models: A Formalization of Ragnar Frisch’s Approach. Oktober 1985. 

135: John Frederiksen: Offentlig udgiftspolitik – II. September 1985. 

134: Morten Hviid: Long-Run Industry Equilibrium with Uncertainty:  Comment. Juni 1985. 

133: Peter Birch Sørensen: Monetaristisk og nyklassisk makroteori. En introduktion. Marts 1984. 

132: Sven Danø: Kapitler om Investeringsplanlægning. Hæfte 1-2. Januar 1985. 

131: Troels Østergaard Sørensen: Makro fastprismodeller. December 1984. 

130: Y. P. Gupta: Modelgrundlaget for Indiens 5- års planer. November 1984. 

129: Peter Erling Nielsen: Pengeteori – note til 2. årsprøve. November 1984. 

128: Frode Terkelsen: Et elementært bevis for Brouwers fikspunkt-sætning. November 1984. 

127: Christian Groth: Noter til Vækst og fordeling. Bind 2. Oktober 1984. 

126: Søren Bo Nielsen: Differential Reaction to to Common External Shocks: Nominal Versus Real Wage Rigidity in a Two-Country Model. August 1984. 

125: Søren Bo Nielsen: IS-DB-modellen. August 1984. 

124: Christian Groth, P. Nørregaard Rasmussen: Noter til Vækst og fordeling. Bind 1. August 1984. 

123: Hans Aage: Makroøkonomiske virkninger af den uformelle økonomi. Juni 1984. 

122: Anders Ølgaard: Hvad jeg skrev, det skrev Else. Juni 1984. 

121: Anders Ølgaard: Realprodukt og realindkomst fordelt på erhverv, 1947-76. Maj 1984. 

120: Christian Groth: Elementær input-output-teori. [1983] 

119: Thorbjørn Waagstein: Om registrerede og faktiske profitrater under inflation. December 1983. 

118: Fleming Dalby Jensen, Peter Erling Nielsen: Dansk pengepolitik siden 1969. Oktober 1983. 

117: Peter Wendt: Danske pengeinstitutter: strukturtendenser og driftsøkonomi. [1983] 

116: Niels Lihn Jørgensen: Overgangen fra nationalregnskab til input-output tabel og –model: teknologiantagelser. [1983] 

115: Niels Lihn Jørgensen: Input-output prismodeller. [1983] 

114: Anders Ølgaard: Hvad påvirker omfanget af boligbyggeriet? September 1983. 

113: Peter Engberg Jensen: Strukturændringer i realkreditten i begyndelsen af 80’erne. September 1983. 

112: Axel Mossin: Konkurrenceevnedebatten, dokumentation. Maj 1983. 

111: John Frederiksen: Offentlig udgiftspolitik. Februar 1983. 

110: Søren Bo Nielsen: Ressource Price Shocks and World Income Distribution – a Note on a Model by Michael Schmid. Juli 1982. 

109: Thorbjørn Waagstein: The Optimal Choice of Commitment – some Concepts and an Example. 1982. 

108: Niels Lihn Jørgensen: Input-Output modeller – en introduktion. [1982] 

107: Hans Aage: Den økonomiske krise i Polen. [1982] 

106: Finn Carsten Lauritzen: An Investigation in Danish Input-Output Tables 1966-75. 1981. 

105: Rolf Norstrand: Personaleforbrug, produktion og arbejdsproduktivitet i den offentlige sektor i Danmark. 1981. 

104: P. Nørregaard Rasmussen (red.): Nationaløkonomi, 1. årsprøve - noter. 1981. (2 bd.). 

103: Jørgen Rosted: Manøvremuligheder i dansk økonomi – belyst ved nogle modelberegninger. 1981. (tekst + bilag). 

102: Niels Thygesen: Monetarismen – teoretiske principper og praktiske erfaringer. 1981. 

101: Christian Groth: Cyklisk kapitalakkumulation. 1981. (2 bd.). 

100: John W. Oldam: Jørgen Pedersen 1890-1973. En teorihistorisk studie. 1981. 

99: Niels Thygesen: Monetary Policy in Western Europe – some Perspectives on Changes in Design and Use. 1981. Til toppenTil toppen