Memo series 1972-1980 


98: Esben Dalgaard: Alternative forklaringer af pengeefterspørgslen. 1980. 

97: Ellen Andersen: Makroforbrugsfunktioner. 1980. 

96: P. Nørregaard Rasmussen: Den offentlige sektor. 1980. 

95: Hector Estrup, Inge Røpke: Om historisk materialisme. En undervisningsnote. 1980. 

94: Thorbjørn Waagstein: Monopol, teknologisk udvikling og investering i barrierer. 1980. 

93: Chr. Hjorth-Andersen m. fl.: En økonomisk vurdering af energibesparelser i parcelhuse. 1980. 

92: Jørgen Estrup, Fl. Møller: Kornformaling i Senegal – et case-study i teknikvalg. 1980. 

91: Jesper Jespersen, Niels Thygesen: Noter til International Økonomisk Teori. 1980. 

90: Ellen Andersen: Alternative makroteorier I & II (90a & 90b). 1980. 

89: Niels Thygesen: The Private Use of the ECU - some Economic and Financial Issues. 1980. 

88: Niels Thygesen: Tasks for a European Monetary Fund. 1980. 

87: Anders Ølgaard: The pattern of Danish prices during the 1970s and Danish economic policy. 1980. 

86: Yash P. Gupta: Misspecified Polynomial Detrending. 1980. 

85: Axel Mossin: Strukturøkonomi. 1980. 

84: Svend Danø: Noter til Driftsøkonomi. 1979. 

83: Thorbjørn Waagstein: Entry Barriers, Fixed Costs anf Limit-Pricing. Rev. og udvidet udg. af et diskussionsoplæg, ”A Note on Barriers to Entry”, januar 1979. 1979. 

82: Ellen Andersen: Makroøkonomisk analyse. 1979. 

81: Jesper Jespersen: An Empirical Analysis of the Danish Capital Flows 1968-1976. 1979. 

80: Niels Thygesen: The Emerging European Monetary System: Precursors, First Steps and Policy Options. 

79: Anders Ølgaard: Concepts and Problems of Consistency in Terms-of-Trade  Analysis. 1979. 

78: Sándor Balázsy, János Márton: Two Papers on the Hungarian Economy. 1979. 

77: Hans Aage: Planlægning og decentralisering i sovjetøkonomien. Undervisningsnoter i faget Socialistiske Økonomier. 1979. 

76: Stanislaw Bylka: Optimal Policies  for Dynamic Inventory Demands. 1979. 

75: Christen Sørensen: Den direkte forbrugsskat og forbrugsteori. 1978. 

74: Carsten Koch: Isi Grünbaums bidrag til den politiske økonomis udvikling. – På hans 70 års dag d. 11. februar 1978. 1978. 

73: Axel Mossin: Systematisk økonomisk adfærd. 1978. 

72: Axel Mossin: Velfærdsmangler og velfærdspolitik. 1978. 

71: Axel Mossin: A Theory of Oligopolistic Price Formation. 1978. 

70: Axel Mossin: Forbrugersuverænitet og forbrugerpolitik. 1978. 

69: Axel Mossin: Dansk økonomis strukturproblem. 1978. 

68: Niels Thygesen: Pengepolitik, beskæftigelse og inflation. 1978. 

67: Sven Danø: Introduktion til levetidsproblemer i investeringsplanlægningen. 1978. 

66: Christen Sørensen: En indkomstskattemodel. SK-modellen. 1978. 

65: Y. P. Gupta: Specification Errors in Classical Linear Regression Analysis – some further Results. 1978. 

64: Christen Sørensen: Study of the Level, Structure and Distribution of Wealth in Denmark. 1978. 

63: Christen Sørensen: MICS. A Micro Simulation Model for Wage-earner Households. 1978. 

62: Niels Thygesen: International Coordination of Monetary Policies – with Special Reference to the European Community. 1978. 

61: Niels Thygesen: Inflation and Exchange Rates: Evidence and Policy Gudelines for the European Community. 1978. 

60: Bodil Nyboe Andersen, Henning Holten: Udviklingen i det internationale valutasystem. 1978. 

59: Hans Aage: Beregning af byggeaktiviteten. 1977. 

58: Rolf Norstrand: Samfundsøkonomisk projektevaluering. 1977. 

57: Y. P. Gupta: Autocorrelated Disturbances in the Light of Specification Analysis – A Comment. 1977. 

56: Rolf Norstrand: Neutral indkomstbeskatning af selskaber. 1977. 

55: Y. P. Gupta, R. Aagaard-Svendsen: Stochastic Simulation of SMEC II – A Macroeconomic Model for Denmark. 1977. 

54: Ellen Andersen, Peter Erling Nielsen: Kommentar til E. Malinvaud: the Theory of Unemployment Reconsidered. 1977. 

53: Jacob Krarup, Peter Mark Pruzan: Layout Planning, Evaluation, and Optimization. 1977. 

52: Erik Bøgh, Preben Kold: Notat om studieforløbet på politstudiets første 3 årsprøver. 1970-1974.

51: Flemming Dalby Jensen: Statsfinansernes indenlandske likviditetsvirkning, II. 1976. 

50: Hans Aage: Eksempler på pris-lønprocesser. 1976. 

49: Anders Ølgaard: Arbejdslønnen i byerne og i landbruget i Danmark 1875-1955. 1976. 

48: Rolf Norstrand: Prognoser for offentlige udgifter. 1976. 

47: Helge Brink: Den statiske Keynes-model. 1976. 

46: Flemming Dalby Jensen: Statsfinansernes indenlandske likviditetsvirkning, I. 1976. 

45: Bent Thage: Beskæftigelses- og importmultiplikatorer. 1976. 

44: Ellen Andersen: Makroøkonometriske modeller. 1976. 

43: Rolf Norstrand: Planlægningsprocedurer for flerniveauplanlægning under antagelse af linearitet. 1976. 

42: Sven Danø: Forelæsningsnoter til Investeringsteori, II. 1976. 

41: Rolf Norstrand: De offentlige udgifters vækst i Danmark. 1975. 

40: Peter Wendt: Bygge- og boligpolitik. 1975. 

39: Palle Geleff, Asger Hansen: Operationsanalytiske planlægningsmodeller for den storkøbenhavnske ambulancetjeneste. 1975. 

38: Bent Thage: Introduktion til input-output analysen. 1975. 

37: A. Govindan, Y. P. Gupta: A Supply Response Model for Indian Coconuts. 1975. 

36: Rold Norstrand: Civilforsvarets økonomi. 1975. 

35: H. Winding Pedersen: Struktur og strukturrationalisering. (Kap. 1 fra H. Winding Pedersen & Kjeld Scherfig, Strukturproblemer i i erhvervslivet, Studier nr. 18, 1971). 1975. 

34: Frode Terkelsen: Polynomier og algebraens fundamentalsætning. 1975. 

33: William K. Andersen, Asger Hansen, Hans Henrik Sørensen: Københavns Lufthavns fremtid. En arbejdsrapport i Praktisk Planlægning. 1974.
 
32: Adolf Sonne: Udviklingstendenser i den europæiske monopollovgivning. (Kap. 14 fra H. Winding Pedersen & Kjeld Scherfig, Strukturproblemer i i erhvervslivet, Studier nr. 18, 1971). 1974. 

31: Peter Wendt: Noter til bygge- og boligpolitik. 1974. 

30: H. Winding Pedersen: Vertikale prisrelationer. 1974. 

29: Sten Johansen, Dines Schmidt Nielsen, Jan Sjøstrøm, Hanne Sørensen: Fremmedarbejderproblemet i samfundsøkonomisk belysning. 1974. 

28: Søren Rasmussen, Poul Christensen, Michael Møller: De økonomiske konsekvenser af den jugoslaviske emigration. 1974. 

27: Frode Terkelsen: Lineære differensligninger med konstante koefficienter. 1974. 

26: Peter Barslund, Flemming Dalby Jensen, Ole Kjær, Peter Munch-Petersen: Recirkulation af fast husholdningsaffald. En sammenligning af det nuværende og et alternativt bortskaffelsessystem for København og Frederiksberg kommuner. 1974. 

25: H. Winding Pedersen: Effektiv konkurrence. 1974. 

24: Jane Andersen, Jens Lunde, Hans K. Nielsen, Palle Rasmussen, Svend Tychsen, Lone Østergård: Uddannelsesløn og uddannelsesskat. Forslag til et alternativt finansieringssystem for de længerevarende uddannelser i Danmark. 1974. 

23: Jørgen Rosted: Keynes og klassikerne. 1974. 

22: Bjarke Fog: Uddrag af priskalkulation og prispolitik. En analyse af prisdannelsen  i dansk industri. 1974. 

21: H. Winding Pedersen: Oligopol, priskalkulation og inflation – en oversigt. 1974. 

20: Sven Danø: Forelæsningsnoter til investeringsteori. 1974. 

19: Knud Erik Svendsen: To forelæsninger om marxistisk økonomi, 26. september og 3. december 1973. 1974. 

18: Peter Wendt: Aktstykker til Boligforliget af juni 1973.1973. 

17: Bodil Nyboe Andersen: Keynes-modellen for en åben økonomi. Et supplement til Kogiku. 1973. 

16: Arne Bunckenburg: Forelæsningsnoter om planlægning af tællinger. 1973. 

15: Peter Wendt: Befolkningens erhvervsforhold. Rev. udg. af forelæsningsnote i Samfundsbeskrivelse foråret 1972. 1973. 

14: Sten Sverdrup-Jensen: Samarbejdsproblemer i universitetets styrende organer. 1973. 

13: Mogens Boserup: Socialistiske udviklingslinjer. Hæfte 1. Forelæsninger over økonomiske samfundssystemer. 1973. 

12: Mogens Boserup: Socialistiske udviklingslinjer. Hæfte 1. Forelæsninger over økonomiske samfundssystemer. 1973. 

11: P. Nørregaard Rasmussen: Renten og den almindelige prisdannelse. 1973. 

10: Ulf Christiansen, Lars Samson: Gravitationsmodeller i aggregerede trafik- og lokaliseringsmodeller. 1973. 

9: Ole Zacchi: En forelæsning om socialøkonomisk metode, belyst ved et eksempel: “Låginkomstutredningen”. 1973. 

8: Ole Zacchi: Økonomisk demokrati. 1973. 

7: J. V. Andersen, Ulf Christiansen, H. D. Hansen, A. Markan: Regionale regnskabs- og input-output-tabeller. Notater fra en studiekreds i regionaløkonomi 1971. 1973. 

6: Jørgen Estrup: Arkitektdesignet økonomi. – Kritik af et forsøg i marxistisk analyse. 1972. 

5: Claus Vastrup: En spekulants begrænsede muligheder. 1972. 

4: Sven Danø: Makroøkonomiske decisionsmodeller: modelstruktur og valg af instrumenter. 1972. 

3: Frode Terkelsen: Egenværdier og Jordan form for matricer. 1972. 

2: Frode Terkelsen: Some minimax theorems. 1972. 

1: P. Nørregaard Rasmussen: Er der ligevægt? En illustration. 1972.  Til toppenTil toppen