Emeriti

Name Title Phone E-mail
Christian Groth Associate professor emeritus +45 353-23028 E-mail
Christian Hjorth-Andersen Professor emeritus. +45 353-23072 E-mail
Frank Hansen Associate professor emeritus +45 71 78 78 09 E-mail
Hans Keiding Professor emeritus   E-mail
Hans Oluf Hansen Associate professor emeritus +45 353-23261 E-mail
Jan Sture Gunnar Gunnarsson Associate professor emeritus +45 353-23026 E-mail
Jeppe Traberg Associate professor emeritus +45 353-23230 E-mail
Jørgen Birk Mortensen Associate professor emeritus +45 353-23088 E-mail
Katarina Juselius Professor emeritus +45 353-23068 E-mail
Niels Christoffer Thygesen Professor emeritus. +45 353-23006 E-mail
Peter Erling Nielsen Associate professor emeritus +45 353-23008 E-mail
Søren Johansen Professor emeritus +45 353-23071 E-mail