External Associate Professors – University of Copenhagen

Department of Economics > People > External Associate Pro...

Eksterne Lektorer

Navn Titel Telefon E-mail
Anders Rosdahl  Part-time associate professor 33480920 / 30611308 E-mail
Anders Rosenstand Laugesen Ekstern lektor 30 25 35 76 E-mail
Andreas Madum Ekstern lektor 22 75 34 51 E-mail
Bjarne Hastrup Ekstern lektor 22545319 E-mail
Carsten Georg Rohde  Ekstern lektor 38152338 / 20124114 E-mail
Christian Søeborg Ekstern lektor 51 33 15 93 E-mail
Claus Bjørn Galbo-Jørgensen Part-time associate professor 28 18 12 23 E-mail
Frederik Roose  Øvlisen Ekstern lektorvikar 5071 3433 E-mail
Grane Høegh Ekstern lektorvikar 33 63 65 95 E-mail
Hans Bay Part-time associate professor Tlf: 39 16 52 00
Arb: 39 16 53 37
Mobil: 20 21 33 57
E-mail
Hans Henrik Bonde  Eriksen Part-time associate professor Mobil: 25 29 40 49
Direkte: 73 23 40 49
E-mail
Henrik Christoffersen  Ekstern lektor Phone: +45 33456035/
Private: +45 25383000
E-mail
Henrik Olejasz Larsen  Ekstern lektor 40 25 37 02 E-mail
Hjarn von Zernichow  Borberg Ekstern lektor 20100208 / 30713276 E-mail / E-mail
Jesper Gregers Linaa   Ekstern lektor 33 44 58 17 E-mail
John Frederiksen  Ekstern lektor 40 13 88 45 E-mail
Kasper Lindgaard Ekstern lektor 22 57 21 59 E-mail
Kim Larsen  Ekstern lektor E-mail
Kristian Kolstrup  Ekstern lektor 27 44 74 86 E-mail
Mathias Ejdrup Bredkjær Ekstern lektor E-mail
Michael Teit Nielsen  Ekstern lektor Direkte: 33 96 86 35
Mobil: 28 40 10 08
E-mail
Michael Vedelsby  Ekstern lektor E-mail
Michael Vendelbo  Ekstern lektor 23 34 78 10 E-mail
Mikkel Godt Gregersen Ekstern lektor 28708880 E-mail
Morten Hedegaard Ekstern lektor E-mail
Niels Marten Refslund  Part-time associate professor +45 20952611 E-mail/E-mail
Niels Ploug  Part-time associate professor Office: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75
E-mail
Niels Steenstrup Zeeberg Ekstern lektorvikar 40645868 E-mail
Niklas Brønager Ekstern lektor E-mail
Ole Ejnar Andersen Ekstern lektor 20 73 30 01 E-mail
Ole Sørensen Ekstern lektor 38152346 E-mail
Paul Richard Sharp Ekstern lektor Office: 65 50 32 49
Mobil: 33 44 58 97
E-mail
Peter Erling Nielsen Ekstern lektor

Office: 35 32 30 08
Mobil: 51 34 18 35

E-mail
Peter Philip Stephensen Ekstern lektor E-mail
Stig Hartmann   Ekstern lektor 38 15 23 24 E-mail
Syed Salman Ahmad   Ekstern lektor 41284793 E-mail
Søren Bundgaard Brøgger Ekstern lektor 29 63 88 09 E-mail
Søren Hovgaard   Ekstern lektor +45 40813575 E-mail
Tobias Ejnar Markeprand   Ekstern lektorvikar 33445848 E-mail
Troels Kromand Danielsen Ekstern lektor E-mail
Ulrik Haagen Nielsen Ekstern lektor +45 20317135 E-mail