External Associate Professors

Navn

Arbejdsområde

 Telefon

Email

Vejleder*

Bjarne Hastrup Socialpolitik; economics of welfare; the Danish welfare model; pensions politik 22 54 53 19 E-mail Ja
Carsten Rohde Regnskab & økonomistyring (Management Accounting)

38 15 23 38
20 12 41 14

E-mail Ja
Carsten Søren Nielsen Behavioral economics; experimental methods; microeconometrics - E-mail Ja
Christian Søeborg 51 33 15 93 E-mail
Claus Bjørn Galbo-Jørgensen Økonomisk konsulentvirksomhed 28 18 12 23 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Nej
David Sloth Pedersen Finance; fixed income; financial markets; derivatives; asset pricing - E-mail Ja
Frank Hansen Finansieringsteori; matematik - E-mail Ja
Frederik Roose  Øvlisen Microeconomics; behavioral Finance; behavioral and experimental economics; energy economics; game theory; public choice - E-mail Ja
Hans Bay Statistik; stikprøveteori; analyse af spørgeskemaundersøgelser Tlf: 39 16 52 00
Arb: 39 16 53 37
Mobil: 20 21 33 57
KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Hans Henrik Bonde Eriksen Skatteret; forvaltningsret; skatteproces; generationsskifte; skattepligt 30 93 49 51 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Hans Keiding General equilibrium theory; game theory; financial economics; health economics 35 32 30 89 E-mail

Ja

Henrik Olejasz Larsen  Finansiering 40 25 37 02 E-mail Ja
Hjarn von Zernichow  Borberg Integration; indvandring; befolkning; demografi; udenrigsøkonomi; handelspolitik; Europæiske Union 20 10 02 08 E-mail Ja
Holger Vandel Rasmussen Auktionsteori; spilteori; mikroøkonomi; anvendt økonomi 28 34 53 87 KU-Mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Ismir Mulalic Transportation economics; urban economics 38 15 25 87 KU-Mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Jakup Frisgaard Reynheim Erhvervsøkonomi - E-mail Nej
Jens Erik Wang Matematik A; matematik B 61 37 19 27 E-mail Nej
Jesper Gregers Linaa   Makroøkonomi; produktivitet; finanspolitik; offentlig økonomi; pengepolitik; økonomisk vækst; konjunktur; arbejdsmarked; pension - E-mail Ja
Katrine Graabæk Mogensen Macroprudential policy; Systemic risks; Financial stability 30 73 24 41 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Nej
Kasper Lindgaard Samfundsbeskrivelse; praktisk statistisk metode; erhvervspolitik 22 57 21 59 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Nej
Klavs Steensen E-business; Industrial Organization; Digital economics 61 42 47 37

KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail

Ja
Michael Teit Nielsen  Development and coordination of business strategy; strategic analyses; management tools; EU pension policies Direct: 33 96 86 35
Mobile: 28 40 10 08
E-mail Nej
Michael Vedelsby  Matematik - E-mail Medvejleder
Michael Vendelbo  Erhvervsret; kontrakter; selskabsret; køb- og salg; insolvensret 23 34 78 10 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Mikkel Godt Gregersen Corporate finance; managerial economics; strategy -
Neil Gallagher Auktionsteori; spilteori; mikroøkonomi; anvendt økonomi 61 60 60 63  KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Niels Julian Ploug   Social og økonomisk ulighed; velfærd; FNs verdensmål; økonomisk sociologi Office: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75

KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail

Ja
Niklas Brønager Konjunkturanalyse; makromodeller; vækstteori - E-mail Nej
Nikolaj M. D. Hansen Empiriske makromodeller (ADAM); konjunkturanalyse; strukturanalyse; analyse af politikforslag - KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Nej
Ole Ejnar Andersen Strategisk analyse; strategic management 20 73 30 01 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Ole Sørensen 38 15 23 46 E-mail Ja
Paul Richard Sharp Økonomisk historie Office: 65 50 32 49
Mobil: 33 44 58 97
KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Peter Philip Stephensen Finanspolitisk holdbarhed; demografi; anvendte generelle ligevægtsmodeller (DREAM, REFORM); energi/miljø-modellering (Grøn REFORM); mikrosimuleringsmodeller (SMILE); konjunkturmodeller (MAKRO); agentbaserede modeller; mikro-økonometri (diskrete valg, tilbagetrækningsadfærd); rumlig/geografisk estimation (Geographically Weighted Regression) 25 26 27 60 KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Philipp Christian Kless Financial econometrics, econometric theory, GARCH, bootstrap for financial and economic time series KU-mail:
E-mail
Ja
Poul Kjær Finansiel lovgivning og regulering i Danmark og internationalt; bankunionen og andre EU tiltag; finansielle forhold og finansielle markeder; finansieringsforhold; værdiansættelse; værdipapirområdet; MiFID mm. 29 77 04 65 E-mail Ja
Stig Hartmann   Strategic management - KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Kun specialer
Syed Salman Ahmad   Organization Theory; organizational change; leadership and organizational development 41 28 47 93 E-mail Nej
Søren Hovgaard   Corporate Finance; entrepreneurship; private equity; capital markets; venture capital; investment management 40 81 35 75 E-mail Kun specialer
Thomas Sangill Macroprudential policy; Systemic financial risks 61 69 77 66
KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Nej
Thor Paghede Nielsen Økonometri; markedsrisiko; Monte Carlo; simulering: value-at-risk; expected shortfall; backtesting - KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail
Ja
Ulrik Richardt Beck Udviklingsøkonomi -

KU-mail:
E-mail
Alternativ:
E-mail

Nej

 * Ønsker at vejlede bachelor og specialeforsvar