PhD Series 1981-1989 

19: Michael Teit Nielsen: Expectations and Learning in an Overlapping Generations Economy. 1989.

18: Agnete Raaschou-Nielsen: Institutionel ændring og økonomisk teori. 1988. 

17: Klavs Lindeneg:  Planlægning og decentralisering af økonomisk aktivitet. 1988. 

16: Karsten Albæk: En økonomisk analyse af lære- og praktikpladsproblemet. 1988. 

15: Jesper Munksgaard Pedersen: LINRAT - en energirationeringsmodel for Danmark. 1987. 

14: Paul Brüniche-Olsen: Mobilitet og tilpasninger på arbejdsmarkedet. 1987. 

13: Leif Hasager: National Economic Planning. 1987. 

12: Fredrik Pitzner-Jørgensen: COMECON-samarbejdet - modeller for praktisk planlægning for et system af økonomier. 1986. 

11: Lars Otto: En analyse af produktionsmulighederne i fremstillingserhverv. 1986. 

10: Peter Birch Sørensen: Stabilization Policy in an Inflationary Economy. Essays in Monetary and Fiscal Policy. Del 1+2. 1985. 

9: Bodil Olai Hansen: Efficiensproblemer under ubegrænset tidshorisont. Del 1+2. 1985. 

8: Tom Hefting: Energiprischok og disses kortsigtede makroøkonomiske effekter i en lille åben økonomi. 1984. 

7: Søren Bo Nielsen: Bidrag til analysen af kortsigtede makroøkonomiske effekter af energiprischok i åbne økonomier. 1984. 

6: Gert Aage Nielsen: En empirisk analyse af dansk eksport. Del 1+2. 1984. 

5: Flemming Møller: Social cost-benefit analyse - teori og praksis. 1984. 

4: Esben Dalgaard: Moderne teorier om indkomstdannelsen. 1984. 

3: Troels Østergaard Sørensen: Koordinations- og allokeringsproblemer i en decentral markedsøkonomi med særligt henblik på arbejdsmarkedet. 1983. 

2: Lars Thorlund-Petersen: Independence and Convexity of Preference Relations. 1981. 

1: Michael Fuchs: Aspects of Monetary Policy as an Element of Stabilization Policy in open Economics. 1981.