News articles 2003

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Jan Rose Skaksen: Politikere i vildrede om folkeskolens fremtid. Indlæg i Børsen 29.12.2003

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Jan Rose Skaksen: Vismænd: Uddannelsessystemet er skævt. Kronik i Berlingske Tidende 23.12.2003.

Hans Oluf Hansen interviewet af Rune Stefansson: Unge mænd i gamle Volvoer. Interview i Bag tallene, nr. 4, december 2003

Anders Ølgaard: Overlad boligpolitikken til kommunerne. Kronik i Jyllandsposten  2.12.2003

Christian Schultz interviewet af Torben Buhl: Andelsselskaber passer til økonomisk teori. Interview i  Andelsbladet, nr. 22, 24.10.2003

Finn Tarp, m.fl.: Frihandel og hvad så? Et bud på en vision for verdens fattigste landmænd. Kronik i Politiken 8.10.2003

Anders Ølgaard: Sveriges umulige EU-debat. Kronik i Berlingske Tidende 7.9.2003

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Søren Bo Nielsen: Dansk forskning bør styrkes. Indlæg i Børsen 10.6.2003

Karsten Albæk, Peter Erling Nielsen, Troels Østergaard Sørensen: Vi fylder ikke bare op.  Indlæg i Information, 19.5.2003

Axel Mossin: Regeringens beskæftigelsesfradrag er ikke ægte arbejdsindtægt-skatterabat: ægte skatterabat på arbejdsindtægt. Indlæg i Børsen, s. 2, 9.4.2003

Jørgen Birk Mortensen: Valg af styringsinstrumenter i miljø- og naturpolitikken. Artikel i Samfundsøkonomen 2003:2, marts 2003  (67KB)

Jørgen Birk Mortensen: Naturkapital og bæredygtig udvikling. Artikel i Samfundsøkonomen, 2003:2, marts 2003  (65KB)

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Søren Bo Nielsen: At vurdere og værdisætte. Kronik i Politiken 20.3.2003

Jens Kovsted: Aids i Afrika - den velkendte katastrofe? Kronik i Politiken 5.3.2003 (26KB)

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Søren Bo Nielsen: Risikabelt at lempe den økonomiske politik. Indlæg i Berlingske Tidende 3.3.2003

Peter Birch Sørensen: Den amerikanske drømmeskat. Kronik i Politiken 12.2.2003 (23KB)

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Søren Bo Nielsen: Smøg ærmerne op.  Kronik i Berlingske Tidende 6.2.2003

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Søren Bo Nielsen: Uholdbar finanspolitik trods stigende velstand. Kronik i Jyllandsposten  5.2.2003

Christian Hjorth-Andersen & Margareta Bertilsson:  Forskning i international klasse. Artikel i Universitetsavisen nr. 1, 31.1.2003

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Søren Bo Nielsen: Døm selv om tallenes rigtighed. Indlæg i Politiken 14.1.2003

Jørgen Birk Mortensen, Torben M. Andersen og Søren Bo Nielsen: Vismænd svarer på ny kritik af analyser af dansk miljø- og energipolitik. Artikel i  Naturlig Energi,  januar 2003 (73KB)