Events

Aktiviteter på EPRN / Activities at Economic Policy Research Network

Flere events er kun på dansk, men nogle konferencer er delvist engelsksprogede. Derfor vises disse events både på vores danske og engelske side.
Many of the events are in Danish but some conferences are in English. Therefore, this page is shown both on our Danish and English website.

 

ANALYSER AF DANSK ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK

Netværkskonference
Københavns Universitet, CSS, lokale 35.01.06

Program

Arrangeret af Claus Thustrup Kreiner

Torsdag d. 20. juni, 2024

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Forbrug, beskæftigelse og social mobilitet

09.00 – 9.35: Hvad har Arne-pension betydet for tilbagetrækning og beskæftigelse? Anthon Elm og Anders Munk Hansen, Københavns Universitet

09.35 – 10.10: Nærmiljø og social mobilitet. Mads Prisum, Økonomiministeriet

10.10 – 10:45: Boligejernes forbrug og opsparing med afdragsfrihed. Henrik Yde Andersen, Danmarks Nationalbank

10.45 – 11.05: Kaffe

Session 2: Finansielle udfordringer

11.05 – 11.40: Giver økonomiundervisning færre finansielle problemer? Kristoffer Balle Hvidberg, EPRU, Københavns Universitet

11.40 – 12.15: Insurance of bank deposits and its effects on economic efficiency. Dominic Cucic, Danmarks Nationalbank

12.15 – 13.00: Frokostbuffet

Session 3: Centrale samfundsøkonomiske beregninger

13.00 – 13.35: Klimaregulering ved afgifter eller ved kombination af afgifter og subsidier. Lars Haagen Pedersen, Finansministeriet og Jens Sand Kirk, DREAM

13.35 – 14.10: Vigtige modelvalg ved beregning af samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk politik. Niels Kleis Frederiksen, Skatteministeriet

14.10 – 14.45: Disaggregated Economic Accounts: Det økonomiske kredsløb set gennem mikroskopet. Asger Lau Andersen, EPRU, Københavns Universitet

 

 

ANALYSER AF DANSK ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK

Netværkskonference - Torsdag d. 22. juni, 2023
Københavns Universitet, CSS, lokale 35.01.06

Program (arrangeret af Claus Thustrup Kreiner)

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Sundhedspolitik, beskæftigelse og ulighed

09.00 – 9.35: Sundhed eller sundhedssystem: Hvad driver ulighed i levetid? Benjamin Ly Serena, CEPG, Copenhagen Business School

09.35 – 10.10: Når arbejdet koster: en analyse af de samfundsøkonomiske omkostninger af arbejdsulykker. Marie Louise Tidemand Nielsen, Beskæftigelsesministeriet

10.10 – 10:45: Valget mellem to onder: Nedlukning eller smitte? Et studie af covid-19 transmission pba. af transaktionsdata. Thais Lærkholm Jensen, Danmarks Nationalbank

10.45 – 11.05: Kaffe

Session 2: Arbejdsmarkedspolitik, løn og beskæftigelse

11.05 – 11.40: Hvordan skæres kagen? Udviklingen i industriens lønkvote. Mark Strøm Kristoffersen, Økonomiministeriet

11.40 – 12.15: Efterlønnens udvikling – fra tilbagetrækningsordning til forsikringsordning? Anne-Line Koch Helsø, Finansministeriet

12.15 – 13.00: Frokostbuffet

Session 3: Boligmarked, formue og forbrug

13.00 – 13.35: Boligpriser og negative renter. Genevieve Nelson, Danmarks Nationalbank

13.35 – 14.10: Fra finansmarkederne til den reale økonomi: Effekten af aktiegevinster på husholdningernes forbrug. Niels Johannesen, EPRU, Københavns Universitet

14.10-14.30: Kaffe

Session 4: Konkurrencepolitik og handel

14.30 – 15.05: Benchmarkingmodeller - metode til kunstig konkurrence mellem naturlige monopoler. Emil Heesche, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

15.05 – 15.40: At vokse sammen og fra hinanden: Skalaøkonomi og specialisering. Björn Thor Arnarson, EPRU, Københavns Universitet

 

 

ANALYSER AF DANSK ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK

Netværkskonference - Fredag d. 3. juni, 2022
Københavns Universitet, CSS, lokale 35.01.05

Program (arrangeret af Claus Thustrup Kreiner)

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Pension, ulighed og manglende viden

9.00-9.35: Levetid og folkepensionsalder. Mikkel Nørlem Hermansen, Finansministeriet.

9.35 -10.10: Kender fold deres folkepensionsalder – eller er der systematisk uvidenhed? Søren Leth-Petersen, CEBI og EPRU, Københavns Universitet.

10.10 – 10:45: Kender folk deres indkomstposition og synes de indkomstforskelle er rimelige? Kristoffer Balle Hvidberg, CEBI og EPRU, Københavns Universitet.

10.45-11.05: Kaffe

Session 2: Aktuel skatte- og klimapolitik

11.05-11.40: GRØN reform modellen: Konsekvenser på dansk økonomi af nye forslag til klimapolitik. Jens Sand Kirk, DREAM.

11.40-12.15: Bekæmpelse af skattely: Hvad er effekten af de nye globale tiltag i Danmark? Hjalte Fejerskov Boas, CEBI & EPRU, Københavns Universitet og Skatteministeriet.

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3: Inflation og makroøkonomiske forudsigelser

13.15-13.50: Hvad påvirker inflationen i Danmark ud over energipriser? Pernille Valentin Borgensgaard og Renato Maurizio Faccini, Nationalbanken.

13.50-14.25: Konsekvenser af udenlandske inflationsstød iflg. Finansministeriets nye MAKRO model. Martin Kirk Bonde, DREAM.

14.25-14.45: Kaffe

Session 4: Virksomheders betydning for løn og beskæftigelse

14.45-15.20: Betydning af topledelse for virksomhedslønninger. Daniel le Maire, EPRU, Københavns Universitet.

15.20-15.55: Afskedigelse, lønnedgang eller status quo: Danske virksomheder under pandemien. Birthe Larsen, CEPG, Copenhagen Business School.

 

 

NYE ANALYSER AF ØKONOMI OG POLITIK

Online konference - Tirsdag d. 8. juni 2021

Program (arrangeret af Claus Thustrup Kreiner og Jakob Søgaard)

12.30-12.35 Velkomst v. Claus Thustrup Kreiner

12:35-13:20 KEYNOTE: Understanding Gender Gaps among Young Professionals. Ghazala Azmat. Sciences Po, IZA, CESifo og CEPR.

13:20-13:45 Effekter af øremærket barsel. Jakob Søgaard. CEBI og EPRU v. Københavns Universitet.

13:45-14:10 Banking relationships and inflation during a financial crisis. Tobias Renkin. Nationalbanken.

14:10-14:35 Fordelingsvirkninger af pengepolitik. Niels Johannesen. CEBI og EPRU v. Københavns Universitet.

14:35-15:00 Skat og arbejdsudbud: Ny empiri for Danmark. Peter Eibye Bache. Finansministeriet.

15:00-15:25 Flygter de rige fra formueskatter? Evidens fra Skandinavien. Katrine Jakobsen. Oxford Universitet.

15:25-15:50 Bilafgifter og grønne biler. Charlotte Kindberg Hansen. Skatteministeriet.

15:50-16:30 Lækageeffekter af klimaafgifter. Peter Birch Sørensen. EPRU v. Københavns Universitet.
Diskussion ved Lars Gårn Hansen, IFRU v. Københavns Universitet.

 

 

COVID-19: ØKONOMISKE KONSEKVENSER OG POLITIKTILTAG

Online konference torsdag d. 18. juni 2020

Program (arrangeret af Claus Thustrup Kreiner og Katrine Tofthøj Jakobsen)

12.25-12.30: Velkomst

12.30-13.00: KEYNOTE: Danmark, det banker på din dør. Morten Ravn, University College London and CEPR.

13.00-13.30: Hvilken type økonomisk recession skaber en epidemi? Danske erfaringer fra den Spanske Syge. Casper Worm, Københavns Universitet.

13.30-14.00: Pandemi, nedlukning og forbrug: Et naturligt eksperiment i Skandinavien. Asger Lau Andersen, CEBI og EPRU, Københavns Universitet.

14.00-14.30: Do people consider the social impact of their behavior during the covid-19 pandemic? Pol Campos-Mercade, CEBI og EPRU, Københavns Universitet + #STAYHOME: Do messaging campaigns to promote social distancing work? Paolo Falco, Københavns Universitet.

14.30-15.00: Kompensation til erhvervslivet under corona-krisen. Magnus Skafte-Larsen og Christina Charis Godtfredsen, Erhvervsministeriet.

15.00-15.30: Bibeholdelse af jobs under coronakrisen: Effekten af hjælpepakker. Birthe Larsen, CEPG, Copenhagen Business School.

Yderligere information om indlæg

Morten Ravn: ”Når man ser på hvordan, Danmark har klaret sig gennem Covid-19 krisen, må man tage hatten af. Mette Frederiksen var hurtig til at handle da pandemiens alvor blev klar, og Danmark er stort set allerede ude af lockdown på et
tidpunkt, hvor andre lande stadig kæmper mod pandemien. De finanspolitiske tiltag har været fornuftige, og økonomien ser ud til at komme gennem krisen uden de store og langsigtede omkostninger, som virker sandsynlige i mange andre lande. Debatten har været god i Danmark specielt indenfor det økonomiske område med værdifulde rapporter både fra tidligere og nuværende vismænd, fra Nationalbanken og fra Finansministeriet. Men, men, men, man må nok også sige at Danmark har været heldig. Heldig på det sundhedsmyndige område. Heldige med at Mette Frederiksen rigtigt, efter min overbevisning, tænkte paa ”worst case scenario.” Heldige med at have haft regeringer i firsenerne og halvfemserne, der var fremadskuende nok til at lave reformer, der betyder, at Danmark i dag har en økonomi der både er produktiv, fleksibel og med så lav statsgæld, at vi kan klare krisen. Andre lande har ikke været så heldige. Danmark skal træde til. Der er et moralsk argument for, at vi skal gøre vores for at hjælpe andre. Men derudover er det også i vores egen direkte interesse: Vi kan ikke komme ud af krisen på egen hånd, da vores velfærd og velstand er bygget på et fundament af international handel og samarbejde; Grænser der forbliver lukkede pga. manglende international samarbejde vil koste os dyrt; En gældskrise i syd-Europa vil komme til at koste os dyrt.”

Casper Worm: ”Hvordan har epidemier i historien påvirket økonomien? For lidt over 100 år siden hærgede den Spanske Syge over hele verden. Med mere end 700.000 smittede og 15.000 døde i 1918 og 1919 var Danmark ingen undtagelse. Men hvordan påvirkede epidemien den danske økonomi? Baseret på historiske data giver dette oplæg et bud på, hvilke type recession den Spanske syge gav anledning til og perspektiver resultaterne til den igangværende Coronakrise.”

Asger Lau Andersen: ”Covid-19-pandemien har ført til store fald i det private forbrug i Danmark og en række andre lande. Men hvor meget bidrog den omfattende nedlukning af samfundet til dette fald? Ville effekten på forbruget have været mindre med en mere lempelig tilgang? Oplægget vil belyse disse spørgsmål og bygger på en analyse af transaktionsdata for bankkunder i Danmark og Sverige.”

Pol Campos-Mercade: “Socially responsible behavior is crucial to mitigating the spread of a disease, including the COVID-19 pandemic. If people completely neglect the social impact of their behaviors, there is a higher need for extreme and lasting restrictions. However, if people voluntarily consider the social impact of their behavior, a notion generally omitted from models of disease spread, countries might be able to partly replace restrictions with recommendations. Do people consider the social impact of their behaviors?”

Paulo Falco: “Reminders to promote social distancing have been ubiquitous throughout the COVID-19 crisis, but little is known about their impacts. What types of messages are most effective? And which groups are most responsive to such messaging campaigns? We answer these questions with a randomised controlled trial conducted in Denmark at the height of the crisis.”

Magnus Skafte-Larsen og Christina Charis Godtfredsen: Corona-pandemien har ramt danskernes og virksomhedernes hverdag hårdt. Der er indført en række ordninger for at understøtte erhvervslivet og bevare job gennem krisen. Hvem har de midlertidige kompensationsordninger understøttet? Hvad ved vi særligt om den midlertidige lønkompensationsordning og kompensationsordning for selvstændige mv.? Oplægget giver en status over erhvervslivets træk på flere af hjælpepakkerne i forbindelse med nedlukningen frem til nu.

Birthe Larsen: ”Covid-19-pandemien og den efterfølgende nedlukning af Danmark har store effekter på virksomhedernes omsætning og efterspørgsel efter arbejdskraft. Mulighed for lønkompensation og en række andre politisk tiltag er blevet indført for at modvirke de negative konsekvenser. I hvor høj grad har denne krisepolitik virket som tilsigtet og hvilke tiltag har været mest effektive? Vores analyser søger at besvare disse spørgsmål ved at benytte et nyt survey, som er blevet besvaret af mere end ti-tusind mellemstore og store virksomheder i Danmark under krisen.”

 

 

INVITED LECTURES

Economic Policy Research Network Conference

University of Copenhagen, CSS, 35.01.05 - 21 June 2019

Program organized by Claus Thustrup Kreiner

Program

13.00-13.10: Arrival

13.10-13.15: Welcome address

13.15-14.15: Improving Economic Opportunity. Nathaniel Hendren, Harvard University and NBER

14.15-14.30: Coffee

14.30-15.30: Models for Monetary Policy Analysis. Silvana Tenreyro, London School of Economics, CEPR and External Monetary Policy Committee Member, Bank of England.

15.30-15.45: Coffee

15.45-16.45: Human Capital and Labor Markets in Low-Income Settings. Imran Rasul

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Nathaniel Hendren, Silvana Tenreyro og Imran Rasul er alle førende internationale forskere inden for hver deres felt. Nedenfor kan du læse kort om de enkelte foredragsholdere. Yderligere information kan fx findes på deres hjemmesider.

Nathaniel Hendren modtog sin ph.d. fra MIT i 2012 og har siden 2017 været ansat som professor ved Harvard Universitet. Nathaniel har sammen med blandt andre Raj Chetty forsket i intergenerationel mobilitet og har publiceret flere artikler om emnet i top økonomi-tidsskrifter samt Science. Nathaniel er medstifter og co-director af https://opportunityinsights.org/  Nathaniel er Co-Editor for Journal of Public Economics, Associate Editor for AER: Insights og har været Associate Editor for Review of Economics and Statistics.

Silvana Tenreyro modtog sin ph.d. fra Harvard Universitet i 2002 og har siden 2012 været ansat som professor ved London School of Economics. Silvana har en række top publikationer inden for international handel og makroøkonomi med særligt fokus på betydningen af valutakurs regimer og valutaområder såsom Eurozonen. Hun har tjent som Associate Editor ved en række tidskifter og senest som Co-Editor for Review of Economic Studies. Siden 2017 har hun været eksternt medlem af Monetary Policy Committee i Bank of England, ligesom hun fra og med i år er vicepræsident for European Economic
Association.

Imran Rasul modtog sin ph.d. fra London School of Economics i 2003 og har siden 2009 været ansat som professor ved University College London. Imran forsker inden for offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi og udviklingsøkonomi og har flere publikationerne i top økonomi-tidskrifter. En række af hans forskningsprojekter bygger på randomiserede felt eksperimenter i både udviklede og udviklingslande. Han har tidligere været director for Review of Economic Studies og er den nuværende Managing Editor for Journal of the European Economic Association. I 2007 modtog han IZA Young Economist Prisen.
Hjemmeside: https://www.imranrasul.com/ 

 

 

EPRN workshop om Bilforbrug i Danmark - tirsdag den 11. september 2018

Seminarrum på 2. sal i bygning 26 på CSS

Program arrangeret af Katrine Jakobsen og Claus Thustrup Kreiner

Program

12.15-12.30: Ankomst og sandwich.

12.30-13.00: Nedsættelse af registreringsafgiften: Effekt på husholdningernes bilkøb og bilpriser Katrine Jakobsen, EPRU og CEBI, Københavns Universitet og Skatteministeriet

13.00-13.30: A discrete-continuous model of car portfolio choice. Anders-Munk Nielsen, EPRU, Københavns Universitet

13.30-13.45: Kaffe

13.45-14.15: Det digitale motorregister og data på bilområdet Søren Dalbro, Danmarks Statistik

14.15-14.45: Skatteministeriets bilmodel. Kasper Skærlund Werlauff, Skatteministeriet

14.45-15.00: Kaffe

15.00-15.30: Incidens af registreringsafgiften. Mads Vej, Skatteministeriet

15.30-16.00: Winners and Losers from an Announced Durable Tax Hike: Tesla in Denmark. Marcus Asplund, CEPG, Copenhagen Business School

 

 

INVITED LECTURES

Economic Policy Research Network Conference - Thursday, 21 June 2018

University of Copenhagen, CSS, Chr. Hansen Auditoriet, building 34

Program organized by Claus Thustrup Kreiner

Program

13.00-13.10: Arrival

13.10-13.15: Welcome address

13.15-14.15: Rising lnequality and the Changing Structure of Political Conflict. Thomas Piketty, Paris School of Economics and CEPR

14.15-14.30: Coffee

14.30-15.30: Social Preferences and the Support for Redistributive Politics. Ernst Fehr, University of Zurich, CEBI and CEPR

15.30-15.45: Coffee

15.45-16.45: Inequality: New Facts vs. Old Myths. Fatih Guvenen, University of Minnesota and NBER

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Thomas Piketty, Ernst Fehr og Fatih Guvenen er førende internationale forskere, der har arbejdet på forskellig vis med ulighed og omfordelingspolitik, som er tema for den internationale del af årets EPRN konference.

Thomas Piketty er født i 1971 og er fransk statsborger. Han blev ph.d. som 22 årig fra Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) og London School of Economics. Herefter var han ansat som adjunkt ved MIT og professor ved EHESS. Siden 2007 har han været professor ved Paris School of Economics. Thomas var leder af CEPR's Public Policy Programme 2002-13, medredaktør af Journal of Public Economics 1996-2012 og primusmotor bag dannelsen af World lnequality Database. Thomas har arbejdet med mange aspekter af ulighed, men er nok mest kendt for sit empiriske og teoretiske arbejde om samspillet mellem økonomisk udvikling og fordeling af indkomst og formue. Denne del af hans forskning blev folkelig verdenskendt i forbindelse med publiceringen af hans bog "Kapitalen i det 21. århundrede" i 2013.
Hjemmeside: http://piketty.pse.ens.fr/en

Ernst Fehr er født i 1956 i Østrig. Han blev ph.d. fra University of Vienna i 1986, og var herefter adjunkt ved University of Technology i Vienna og research fellow ved London School of Economics. Siden 1994 har han været professor ved University of Zurich, hvor han er leder af UBS International Center for Economics in Society. Siden 2011 har han også været Global Distinguished Professor ved New York University. Han har siddet i editorial boards for Science, Quarterly Journal of Economics og Games and Economic Behavior, og har været præsident for European Economic Association. Han har publiceret 180 artikler, bl.a. i Science og Nature, og har fået en række priser for sin forskning, bl.a. Hicks-Tinbergen medaljen i 2000. Ernst Fehr er nok mest kendt for sit arbejde omhandlende sociale præferencer og social adfærd, som også vil være temaet for hans oplæg.
Hjemmeside: https://www.econ.uzh.ch/en/people/faculty/fehr.html 

Fatih Guvenen er født i 1973 og er tyrkisk og amerikansk statsborger. Han blev ph.d. fra Carnegie Mellon University i 2001. Han har været ansat ved University of Texas at Austin og University of Rochester, og har siden 2008 været professor ved University of Minnesota. Han er research fellow ved National Bureau of Economic Research (NBER) samt ved lnstitute for Fiscal Studies (IFS}. Han har været associate editor/co-editor for Journal of Monetary Economics, Review of Economic Dynamics og B.E. Journal of Macroeconomics. Fatih har lavet en række indflydelsesrige bidrag indenfor makroøkonomi, og er nok mest kendt for sine makroøkonomiske analyser af ulighedsskabelse, som har fået stor opmærksomhed i den offentlige debat i en række medier, fx New York Times, Wall Street Journal, Washington Post og The Economist.
Hjemmeside: https://www.fatihguvenen.com/ 

 

 

ANALYSER AF DANSK ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK

Netværkskonference - Onsdag d. 20. juni 2018

Københavns Universitet, CSS, lokale 35.01.06

Program arrangeret af Claus Thustrup Kreiner

Program

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Boligmarkedet: Beskatning, priser og kapitalgevinster

9.00-9.35: Boligskat og boligpriser. Sune Christian Caspersen, Skatteministeriet.

9.35-10.10: Boligkapitalgevinster og ejerboligbeskatning i perioden 2000-15. Jonas Zangenberg Hansen, DREAM.

10.10-10.30: Kaffe

Session 2: Effekter af uddannelse, immigration og offentlige udgifter

10.30-11.05: Produktivitetseffekter af STEM uddannelserne. Louise Rants Brauer, Erhvervsministeriet.

11.05-11.40: Dynamiske effekter af offentligt forbrug og offentlige investeringer. Peter Bache, Finansministeriet.

11.40-12.15: Hvordan påvirkes flygtninge af usikkerhed om permanent opholdstilladelse? Birthe Larsen, CEPG, Copenhagen Business School.

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3: Sundhedsadfærd og ulighed

13.15-13.50: Ulighed i forventet levetid i Danmark. Benjamin Ly Serena, CEBI og EPRU, Københavns Universitet.

13.50-14.25: Smittende sundhedsadfærd - evidens fra sundhedschok i familien. Torben Heien Nielsen, CEBI og EPRU, Københavns Universitet.

14.25-14.45: Kaffe

Session 4: Kapitalkrav, gæld og konjunktursvingninger

14.45-15.20: En cost-benefit analyse af øgede kapitalkrav for danske banker. Jesper Pedersen og Jakob Guldbæk Mikkelsen. Nationalbanken.

15.20-15.55: Gæld og asymmetriske konjunkturudsving. Søren Hove Ravn, EPRU, Københavns Universitet.

 

 

Economic Policy Research Network Conference

University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06

Program organized by Claus Thustrup Kreiner

Program

Thursday, June 22, 2017

12.15-12.55: Arrival and sandwiches
12.55-13.00: Welcome address
13.00-14.00: The Robots Are Coming! Encouraging Work When Jobs Disappears. Jesse Rothstein, UC Berkeley, IZA and NBER
14.00-14.15: Coffee
14.15-15.15: Wage Support for Older Unemployed Workers. Gerard Van den Berg, University of Bristol and IZA
15.15-15.30: Coffee
15.30-16.30: Using Minimum Wages to Fight Inequality and Poverty. David Neumark, UC Irvine, IZA and NBER

Fredag d. 23. juni 2017

8.30-8.55: Ankomst og kaffe
8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Klima og miljøøkonomi

9.00-9.35: Kan EU's CO2-kvotesystem reddes? Peter Birch Sørensen, EPRU, Københavns Universitet
9.35-10.10: Uddannelse og miljøadfærd: Er bedre uddannede direktører grønnere? Birthe Larsen. Birthe Larsen, CEBR, Copenhagen Business School.
10.10-10.30: Kaffe

Session 2: Måling af værdiskabelse, indkomstulighed og finanspolitisk
holdbarhed

10.30-11.05: Hvordan måler man en leders værdi? Morten Bennedsen, CEBR, Copenhagen Business School og Københavns Universitet.
11.05-11.40: Finanspolitisk holdbarhed og intergenerationel fordeling. Philip Julian Nils Groes, Finansministeriet.
11.40-12.15: Fremtidens indkomstfordeling i Danmark. Jesper Lycke, Økonomiog Indenrigsministeriet.
12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3: Offentlig sektor og offentlige finanser

13.15-13.50: Ærlighed og korruptionsbekæmpelse i den offentlige sektor: Spiller selvselektion en rolle? Nikolaj Harmon, EPRU, Københavns Universitet.
13.50-14.25: Indvandring og de offentlige finanser. Esben Scriver Andersen, Finansministeriet.
14.25-14.45: Kaffe

Session 4: Husholdningernes indkomster, opsparing og låneadfærd

14.45-15.20: Indkomstmobilitet mellem generationer. Andreas Østergaard Nielsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet.
15.20-15.55: Bruger danskerne realkredit til forsikring mod arbejdsløshed? Asger Lau Andersen, EPRU, Københavns Universitet.
15.55-16.30: Husholdningerne forbrug og opsparing ved lave renter. Simon Juul Hviid, Nationalbanken.

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Jesse Rothstein, David Neumark og Gerard J. van den Berg er førende internationale forskere indenfor arbejdsmarkedsøkonomi og arbejdsmarkedspolitik, som er tema for den internationale del af årets EPRN konference. De har alle et imponerende CV med flere artikler i top‐5 tidsskrifterne indenfor økonomi.

Jesse Rothstein er amerikansk statsborger og Ph.D. i Økonomi fra UC Berkeley i 2003. Han har tidligere været professor ved Princeton University og er nu professor ved UC Berkeley, hvor han er leder af Institute for Research on Labor and Employment. Han har derudover været Chief Economist ved U.S. Department of Labor og Senior Economist ved Council of
Economic Advisors, Executive Office of the President, begge i Obama Administrationen. Han er tilknyttet National Bureau of Economic Research (NBER), CESifo netværket og Institute for the Study of Labor (IZA). Jesses forskningsområder er uddannelsespolitik og arbejdsmarkedsøkonomi.
Hjemmeside: http://eml.berkeley.edu/~jrothst/ 

David Neumark er amerikansk statsborger og Ph.D. i Økonomi fra Harvard University i 1987. Han har tidligere været ansat ved University of Pennsylvania og Michigan State University og er nu professor ved UC Irvine, hvor han er leder af Center for Economics & Public Policy. Han har været i redaktionen af mange tidsskrifter og er i øjeblikket redaktør af IZA Journal of Labor Policy samt medredaktør af Journal of Urban Economics. Han er tilknyttet Stanford University Center for the Study of Poverty and Inequality, National Bureau of Economic Research (NBER) og Institute for the Study of Labor (IZA). Davids forskningsområder er arbejdsmarkedsøkonomi og Økonometri.
Hjemmeside: http://www.socsci.uci.edu/~dneumark/ 

Gerard J. van den Berg er født i Holland i 1962 og er Ph.D. i Økonomi fra Tilburg University og har derudover en BA grad i Filosofi. Han er i dag professor ved Bristol University og har i sin akademiske karriere arbejdet ved VU University Amsterdam, Northwestern University, Princeton University og Stockholm School of Economics. Gerards forskningsområder er Arbejdsmarkedspolitik, Sundhedsøkonomi og Økonometri, og han er leder af forskningsområdet Labor Market Policy Evaluation ved Institute for the Study of Labor (IZA). I 2009 blev han som den første indenfor samfundsvidenskaberne tildelt Alexander von Humboldt Professorprisen for forskningsexcellence.
Hjemmeside: http://personal.vu.nl/g.j.vanden.berg/ 

 

 

Seminarrum på 2. sal i bygning 26 på CSS, Københavns Universitet

Tirsdag d. 25. april 2017

Program arrangeret af Claus Thustrup Kreiner

Program

12.15-12.30: Ankomst og sandwich

12.30-13.00: Nylig forskning om virkelyst i små og mellemstore virksomheder. Morten Bennedsen, EPRU, Københavns Universitet.

13.00-13.30: Brug af virksomhedsdata til analyser af finansiel og makroøkonomisk stabilitet. Andreas Kuchler, Nationalbanken.

13.30-14.00: Anvendelse af virksomhedsdata med særligt fokus på analyser af sammenhængen mellem digitalisering og produktivitet. Mads Mynderup Jensen, Erhvervsministeriet.

14.00-14.30: Input-output tabeller versus heterogene virksomheder: nye estimater for eksport målt i værditilvækst. Rasmus Jørgensen, EPRU, Københavns Universitet.

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.15: Virksomhedsdata: muligheder og fremtidsperspektiver. Søren Schiønning Andersen og Peter Bøegh Nielsen, Danmarks Statistik

15.15-15.45: Kreditrestriktioner blandt mindre virksomheder: Foreløbige analyser. Nicolai Kaarsen, De Økonomiske Råds Sekretariat.

15.45-16.15: Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Roland Munch, EPRU, Københavns Universitet. 

 

 

Economic Policy Research Network Conference

INVITED LECTURES

Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06

Program organized by Claus Thustrup Kreiner Thursday, June 16, 2016

12.15-12.55: Arrival and sandwiches 12.55-13.00: Welcome address

13.00-14.00: The Rise of the In-Work Safety Net: Implications for Families in Strong and Weak Labor Markets. Hilary Hoynes, UC Berkeley and NBER

14.00-14.15: Coffee

14.15-15.15: The Effects of Immigration on Wages and Employment. Christian Dustmann, University College London and CEPR

15.15-15.30: Coffee

15.30-16.30: Income Inequality and Income Risk: Old Myths vs New Facts.
Fatih Guvenen, University of Minnesota and NBER. Cancelled.


ANALYSER AF DANSK ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK

Netværkskonference Københavns Universitet, CSS, lokale 35.01.06

Program arrangeret af Claus Thustrup Kreiner Fredag d. 17. juni 2016

8.30-8.55: Ankomst og kaffe 8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Boligmarkedet: Forudsigelse af ejendomsværdier og risiko for prisbobler

9.00-9.35: Fremskrivninger af ejendomsværdier for parcelhuse. Peter Stephensen, DREAM

9.35-10.10: Overoptimisme og boligbobler. Andreas Kuchler, Nationalbanken. 10.10-10.30: Kaffe

Session 2: Klima, skat og konkurrence

10.30-11.05: Klimaeffekter af den danske bilbeskatning. Anders Munk-Nielsen, EPRU, Københavns Universitet.

11.05-11.40: Hvordan bør grøn omstilling fremmes via afgifter og tilskud?
Niels Kleis Frederiksen, Skatteministeriet.

11.40-12.15: Tilskudspriser til medicin - Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence. Thomas Rønde, Copenhagen Business School.

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3: Forbrug og økonomiske choks

13.15-13.50: Hvordan påvirker en bankkrise husholdningernes forbrug? Niels Johannesen, EPRU, Københavns Universitet.

13.50-14.25: Husprischok og forbrug. Søren Leth-Petersen, EPRU, Københavns Universitet.

14.25-14.45: Kaffe

Session 4: Arbejdsmarkedet: Kontanthjælpsreform og minimumsløn

14.45-15.20: Effekter af kontanthjælpsreformen for unge mellem 25-29 år.
Louise Sørensen og Anita Marie Glenny, Beskæftigelsesministeriet.

15.20-15.55: Effekter af minimumsløn på unges beskæftigelse og indkomst.
Claus Thustrup Kreiner, EPRU, Københavns Universitet.

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Hilary Hoynes, Christian Dustmann og Fatih Guvenen er førende internationale forskere indenfor offentlig økonomi, arbejdsmarkedsforhold og makroøkonomi. De har alle et imponerende CV med flere artikler i top‐5 tidsskrifterne indenfor økonomi.

Hilary Hoynes er amerikansk statsborger og Ph.D. i Økonomi fra Stanford University i 1992. Hun har tidligere været professor ved UC Davis og er nu professor ved University of California Berkeley. Hun er derudover co‐editor for American Economic Review og inden da for American Economic Journal: Economic Policy, og er tilknyttet National Bureau of Economic Research (NBER) samt en række forskningscentre med fokus på fattigdom bl.a. ved UC Davis, University of Michigan, University of Wisconsin, Institute for Fiscal Studies (IFS), University og Chicago og University of Northwestern. Hilary er også i executive committee for the American Economic Association og medlem af flere advisory boards. Hun har modtaget en række priser, senest the Carolyn Shaw Beel Award i 2014. Hilarys forskningsområder er fattigdom, ulighed og offentlig politik, hvilket også vil være temaet for hendes indlæg ved konferencen.
Hjemmeside: https://gspp.berkeley.edu/directories/faculty/hilary‐hoynes 

Christian Dustmann er tysk statsborger og Ph.D. i Økonomi fra European University Institute i Firenze. Han har siden 2004 været professor ved University College London, hvor han er leder af Centre for Research and Analysis of Migration. Han er i øjeblikket præsident for European Society for Labour Economics (EALE) og har tidligere været præsident for European Society for Population Economics. Han er derudover tilknyttet Centre for Economic Policy Research (CEPR), Institute for Fiscal Studies (IFS) og Centre for Economic Policy (CEP), og har været editor for Journal of Population Economics og i editorial board for the Economic Jourmal. Christians forskningsområde er migration, hvilket også vil være temaet for han indlæg ved konferencen. Han har lavet en række policy rapporter om migration og også været en aktiv deltager i den offentlige debat (se fx https://www.ucl.ac.uk/~uctpb21/media.htm).
Hjemmeside: https://www.ucl.ac.uk/~uctpb21/ 

Fatih Guvenen har amerikansk og tyrkisk statsborgerskab. Han er Ph.d. i Økonomi fra Carnegie Mellon University i 2001 og har siden 2014 været professor ved University of Minnesota. Han er derudover co‐editor for B.E. Journal of Macroeconomics og associate editor for Journal of Monetary Economics samt Review of Economic Dynamics, og research associate ved National Bureau of Economic Research (NBER). Fatih har været rådgiver for den tyrkiske centralbank 2013‐ 2015 og været senior economist ved Federal Reserve Bank of Chicago 2011‐2012. Fatihs forskningsområder er makroøkonomi, ulighed og offentlig politik. Han har de senere år bl.a. beskæftiget sig med udviklingen i ulighed i USA, hvilket også vil være temaet for hans indlæg ved konferencen.
Hjemmeside: https://fguvenen.com/ 

 

 

INVITED LECTURES

Economic Policy Research Network Conference

University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06

Program

Organized by Claus Thustrup Kreiner

Thursday, June 18, 2015

12.15-12.55: Arrival and sandwiches

12.55-13.00: Welcome address

13.00-14.00: When is subjective data useful in Public Economics? Erzo F.P. Luttmer, Dartmouth College and NBER

14.00-14.15: Coffee

14.15-15.15: Fiscal sustainability and pension reform in Norway. Kjetil Storesletten, Oslo University and CEPR

15.15-15.30: Coffee

15.30-16.30: Credit supply and the housing boom. Giorgio E. Primiceri, Northwestern University, CEPR and NBER

ANALYSER AF DANSK ØKONOMI OG ØKONOMISK POLITIK

Netværkskonference

Københavns Universitet, CSS, lokale 35.01.06

Program

Arrangeret af Claus Thustrup Kreiner

Fredag d. 19. juni 2015

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Arbejdsmarkedet: Dagpenge og ligeløn

9.00-9.35: Arbejdsløshed, arbejdsløshedsforsikring og konjunktursvingninger. Mette Ejrnæs, EPRU, Københavns Universitet.

9.35-10.10: Betydning af børn for lønforskelle mellem kvinder og mænd. Jakob Egholdt Søgaard, EPRU, Københavns Universitet

10.10-10.30: Kaffe

Session 2: Politisk adfærd og gældsadfærd

10.30-11.05: Hvem stoler vælgerne på? Troværdighed, økonomisk information og politisk adfærd. David Dreyer Lassen, EPRU, Københavns Universitet.

11.05-11.40: Skyldes gældsproblemer uheldige omstændigheder eller dårlig adfærd? Søren Leth-Petersen, EPRU, Københavns Universitet.

11.40-12.15: Hvornår betaler du din restskat? Betydning af små incitamenter. Peer Ebbesen Skov, EPRU, Københavns Universitet og Rockwoolfondens forskningsenhed.

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3: Eksport og produktivitet i Danmark

13.15-13.50: Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Roland Munch, EPRU, Københavns Universitet.

13.50-14.25: Impact of R&D on productivity and demand in Denmark. Cédric Schneider, CEBR, Copenhagen Business School.

14.25-14.45: Kaffe

Session 4: Makroøkonomi: Naturligt renteniveau og effekter af uddannelse

14.45-15.20: Makroøkonomiske effekter af øget uddannelse i Danmark. Grane H. Høegh, DREAM.

15.20-15.55: Langvarig stagnation? Estimation af den naturlige realrente. Jesper Pedersen, Nationalbanken.

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Erzo F.P. Luttmer, Kjetil Storesletten og Giorgio E. Primiceri er førende internationale forskere indenfor offentlig økonomi og makroøkonomi. De har alle et imponerende CV med flere artikler i top-5 tidsskrifterne indenfor økonomi.

Erzo F.P. Luttmer er Ph.D. i Økonomi fra Harvard University i 1998 og har siden 2014 været professor ved Dartmouth College. Han er derudover editor for Journal of Public Economics, associate editor for Quarterly Journal of Economics, research associate ved National Bureau of Economic Research (NBER) og research fellow ved forskningsnetværket IZA. I 2014 modtag han den prestigefyldte Hicks-Tinbergen Medalje fra the European Economic Association. Erzos forskningsområde er public economics. Han har bl.a. beskæftiget sig med, hvad der driver efterspørgslen efter omfordeling og social forsikring, og hvordan økonomisk politik indenfor disse område kan forbedres.
Hjemmeside: https://economics.dartmouth.edu/people/erzo-fp-luttmer 

Kjetil Storesletten er Ph.D. i Økonomi fra Carnegie Mellon University i 1995 og har siden 2003 været professor ved University of Oslo. Han er derudover Chairman for Review of Economic Studies, editor for Scandinavian Journal of Economics, research fellow ved forskningsnetværket Center for Economic Policy Research (CEPR), medlem af Executive Monetary Policy Committee i Norge, tidligere Monetary Advisor for Federal Reserve Bank of Minneapolis og medlem af den såkaldte Thøgersen Kommission, som skal reevaluere anvendelsen af midlerne i den norske oliefond. Kjetils forskningsområder er makroøkonomi, politisk økonomi, public economics og immigration. Han har fornyelig modtaget et Advanced Grant fra det europæiske forskningsråd til i en femårig periode at forske indenfor ”The Macroeconomics of Inequality, Development and the Welfare State".
Hjemmeside: http://folk.uio.no/kjstore/ 

Giorgio E. Primiceri er Ph.d. i Økonomi fra Princeton University i 2004 og har siden 2011 været associate professor ved Northwestern University. Han er derudover associate editor for Econometrica, Journal of the European Economic Association, Journal of Monetary Economics m.fl. og research associate ved National Bureau of Economic Research (NBER) samt research fellow ved Center for Economic Policy Research (CEPR). Giorgio er medlem af CEPR Euro Area Business Cycle Dating Committee, er konsulent for Federal Reserve Bank of Chicago, har været special Advisor for Monetary and Financial Analysis Department, Bank of Canada og har i flere omgange været konsulent for European Central Bank (ECB). Giorgios forskningsområder er makroøkonomi og monetær økonomi. Han har bl.a. beskæftiget sig med årsagerne til boligboblen før finanskrisen, hvilket vil være temaet for hans oplæg ved konferencen.
Hjemmeside: http://faculty.wcas.northwestern.edu/~gep575/ 

 

 

Invitation til EPRN konference

Hermed inviteres til årets Economic Policy Research Network (EPRN) konference, som finder sted d. 19.-20. juni på Københavns Universitet. Torsdag d. 19. juni vil tre internationalt førende forskere, Michael Devereux, Harry Huizinga og Douglas Almond, give foredrag indenfor deres respektive forskningsområder; beskatningsmæssige konsekvenser af øget globalisering, økonomiske konsekvenser af store, multinationale banker og betydning af hændelser i det tidlige liv for den enkeltes økonomiske outcomes. Fredag d. 20. juni vil der være præsentationer af nye analyser af økonomisk politik og økonomisk udvikling i Danmark. Vedlagt følger konferenceprogrammet samt information om de udenlandske talere.

Deltagelse i konferencen er gratis. Hvis man ønsker at deltage, bedes man udfylde og returnere vedlagte tilmeldingsblanket senest onsdag den 11. juni og gerne før. Der er begrænset deltagerantal, og pladserne vil blive tildelt efter “først til mølle” princippet. Konferencedeltagerne vil modtage bekræftelse på deres tilmelding.

Om Economic Policy Research Network
Economic Policy Research Network er et forskningsnetværk, der omfatter forskningsenhederne Centre for Economic and Business Research (CEBR) ved Handelshøjskolen i København, DREAM modelgruppen og Economic Policy Research Unit (EPRU) ved Københavns Universitets Økonomiske Institut. Netværkets aktiviteter støttes af midler fra Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Danmarks Nationalbank. Netværkets formål er at fremme forskning i vigtige økonomisk-politiske spørgsmål i dansk og international økonomi, at fremme dialog og vidensudveksling mellem forskerverdenen og de økonomisk-politiske beslutningstagere, og at stimulere offentlighedens interesse for økonomisk-politiske spørgsmål. Netværkets aktiviteter omfatter forskningsprojekter, økonomisk-politiske seminarer og konferencer om aktuelle økonomiske spørgsmål.

Med venlig hilsen på netværkets vegne
Claus Thustrup Kreiner

INVITED LECTURES

Economic Policy Research Network Conference

University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06

Program

Organized by Claus Thustrup Kreiner

Thursday, June 19, 2014

12.15-12.55: Arrival and sandwiches

12.55-13.00: Welcome address

13.00-14.00: Taxation in a globalised world (and why the OECD is going in the wrong direction). Michael Devereux, Saïd Business School, University of Oxford and CEPR

14.00-14.15: Coffee

14.15-15.15: Large and multinational banks: boon or bane? Harry Huizinga, Tilburg University and CEPR

15.15-15.30: Coffee

15.30-16.30: The importance of early-life experiences to subsequent economic outcomes. Douglas Almond, Columbia University and NBER

NYE ANALYSER AF DANSK ØKONOMI

Netværkskonference
Københavns Universitet, CSS, lokale 35.01.06

Program

Arrangeret af Claus Thustrup Kreiner

Fredag d. 20. juni 2014

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Effekter af arbejdsindkomstbeskatning og ejerboligbeskatning

9.00-9.35: Beskatning og arbejdskraftmobilitet i Danmark. Hans Jørgen WhittaJacobsen, EPRU, Københavns Universitet

9.35-10.10: Ejendomsvurderingerne og forvridningstabet ved ejerboligbeskatningen. Niels Kleis Frederiksen, Skatteministeriet

10.10-10.30: Kaffe

Session 2: Gælds- og formueudvikling

10.30-11.05: Hvis bare Bill Gates var min far: Formueafhængighed på tværs af tre generationer i Danmark. Simon Boserup, EPRU, Københavns Universitet

11.05-11.40: Pensionsformue og økonomiske vilkår blandt pensionister. Peter Olsen, Økonomi- og indenrigsministeriet

11.40-12.15: Husholdningernes gæld og forbrug under finanskrisen. Asger Lau Andersen, Danmarks Nationalbank

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3: Hvad skaber flere selvstændige og nye virksomheder?

13.15-13.50: Huspriser skaber nye firmaer: Er det formue eller kredit? Søren Leth-Petersen, EPRU, Københavns Universitet

13.50-14.25: Får vi flere selvstændige ved at tilbyde arbejdsløshedsforsikring til de selvstændige? Mette Ejrnæs, EPRU, Københavns Universitet

14.25-14.45: Kaffe

Session 4: Udfordringer for velfærdsstaten?

14.45-15.20: Den offentlige sektor i en voksende økonomi. Peter Stephensen, DREAM

15.20-15.55: Er lavt-uddannet indvandring dårligt for løn og beskæftigelse? Mette Foged, EPRU, Københavns Universitet

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Michael Devereux er Ph.d. i Økonomi fra University College London i 1990. Han har siden 2006 været professor ved Oxford University og centerleder for Oxford University Centre for Business Taxation. Han er derudover forskningsleder for European Tax Policy Forum og medlem af Board of Academic Advisors for International Tax Policy Forum. Michael har tidligere været præsident for International Institute for Public Finance, chefredaktør for International Tax and Public Finance, konsulent for EUkommissionen, OECD og IMF, og Specialist Advisor for House of Lords vedrørende virksomhedsbeskatning. Michaels forskning fokuserer på betydning af skattesystemet for virksomhedernes adfærd, herunder investeringer, beskæftigelse, lokalisering og finansiel adfærd, samt hvordan man mest hensigtsmæssigt designer virksomhedsbeskatning.
Hjemmeside: http://www.sbs.ox.ac.uk/community/people/michael-devereux

Harry Huizinga er Ph.d. i Økonomi fra Harvard University i 1988. Han har siden 1992 være professor i International Økonomi ved Tilburg University, og har tidligere været adjunkt ved Stanford University. I perioden 2000-2003 var Harry rådgiver for
Directorate-General for Economic and Financial Affairs ved Europa-kommissionen, og han har ved flere lejligheder været konsulent for IMF, OECD og Verdensbanken. Han er associate editor ved Journal of Public Economics, medlem af Economic Policy Panel for Economic Policy samt medlem af flere editorial boards. Harry har publiceret bredt indenfor bankøkonomi og og offentlig økonomi, ofte med fokus på særlige problemstillinger omkring multinationale virksomheder og banker.
Hjemmeside: www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-researchgroups/ebc/people/huizinga/

Douglas Almond er Ph.d. i Økonomi fra UC Berkeley i 2002, hvor han modtog Departmental Award for forskning indenfor offentlig økonomi og politik. Han har siden 2010 været associate professor ved Columbia University i New York og research
associate ved National Bureau of Economic Research, og har tidligere arbejdet for Council of Economic Advisers i Bill Clintons embedsperiode. Douglas er associate editor ved American Economic Journal: Economic Policy. Hans primære forskningsområde er sundhedsøkonomi og anvendt mikroøkonomi, specielt med fokus på den langsigtede betydning af sundhed og miljø i de første leveår.
Hjemmeside: http://econ.columbia.edu/douglas-almond 

 

 

NYE ANALYSER AF DANSK ØKONOMI

Netværkskonference
Københavns Universitet, CSS, lokale 1.1.18

Program

Arrangeret af Claus Thustrup Kreiner

Torsdag d. 13. juni 2013

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Forbrug, opsparing og pension

9.00-9.35: Øger skattefradrag for pensionsopsparing den samlede opsparing? Søren Leth-Petersen, Københavns Universitet, SFI og EPRU

9.35-10.10: Forbrug, indkomst og formue. Paul Kramp, Danmarks Nationalbank

10.10-10.30: Kaffe

Session 2: Arbejdsudbud, incitamenter og økonomisk politik

10.30-11.05: Udskydelse af lønudbetalinger som skatteundvigelse ved 2010 Skattereformen. Peer Ebbesen Skov, Københavns Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed

11.05-11.40: Arbejdsudbuddet blandt enlige mødre: Effekten af en 2-årig forsøgsordning. Andreas Orebo Hansen, Københavns Universitet og Kraka

11.40-12.15: Estimation af strukturel bruttoledighed og presset på arbejdsmarkedet. Troels Danielsen, Finansministeriet.

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3: Ulighed og social arv

13.15-13.50: Social arv og opvækstvilkårs betydning for efterfølgende uddannelse og arbejdsmarked. Martin Ulrik Jensen, Økonomi- og indenrigsministeriet.

13.50-14.25: Den historiske udvikling i indkomstuligheden i Danmark: Top indkomster fra 1870 til 2010. Jakob Egholt Søgaard, Københavns Universitet og Finansministeriet.

14.25-14.45: Kaffe

Session 4: Produktivitet og boligmarked

14.45-15.20: SMILE – En ny dansk mikrosimuleringsmodel til fremskrivning af den nationale boligefterspørgsel og husholdningsstruktur. Peter Stephensen, DREAM

15.20-15.55: IT, innovation og produktivitetsvækst. Jóannes Jacobsen, Copenhagen Business School og CEBR

ECONOMIC OUTCOMES ACROSS GENERATIONS AND THE NATURE VERSUS NURTURE DEBATE

Economic Policy Research Network Conference
University of Copenhagen, CSS, room 1.1.18

Program

Organized by Claus Thustrup Kreiner

June 14, 2013

8:30-8:55: Arrival and coffee

8:55-9:00: Welcome

9:00-10:00: Intergenerational Income Mobility: What Have We Learned, and What Do We Still Want to Find Out? Gary Solon, Michigan State University

10:00-10:15: Coffee break

10:15-11:15: Intergenerational Mobility and the Timing of Parental Income. Kjell G. Salvanes, Norwegian School of Economics and Business Administration

11:15-11:30: Coffee break

11:30-12:30: Education Policy and Intergenerational Transfers. Costas Meghir, Yale University

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Gary Solon, Costas Meghir og Kjell G. Salvanes er førende internationale forskere. De
har alle et imponerende CV med flere artikler i top-5 tidsskrifterne indenfor økonomi
og med væsentlige bidrag inden for området Intergenerationel Mobilitet, der er temaet
for den internationale del af årets EPRN konference.

Gary Solon: Amerikaner. Ph.D. i Økonomi fra Princeton University i 1983. Professor ved Michigan State University og Research Associate ved National Bureau of Economic Research (NBER). Hovedforskningsområde: Arbejdsmarkedspolitik og
Intergenerationel Mobilitet. Har bl.a. skrevet kapitlet i Handbook of Labor Economics om Intergenerational Mobility. Er leder af projektet social mobility trends ved Stanford Poverty Research Center. Har tidligt i sin kariere været Mathematical Statistician ved U.S. Department of Labor og Bureau of the Census, U.S. Department of Commerce. Har været medlem af Board of Editors of the American Economic Review, co-editor af B.E. Journal of Economic Analysis and Policy og Advisory Editor for Economics Letters.
Hjemmeside: http://www.econ.msu.edu/faculty/solon/

Costas Meghir: Græsk og Britisk statsborgerskab. Ph.D. i Økonomi fra Manchester University i 1985. Professor ved Yale University, Research Associate ved National Bureau of Economic Research (NBER) og Fellow of the British Academy. Deputy Director of the ESRC Centre for Fiscal Policy at Institute for Fiscal Studies (IFS). Forskningsområder: Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelsesøkonomi og Udviklingsøkonomi. Flere end 50 artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter. Ragnar Frisch Medal i år 2000 for bedste artikel i Econometrica. Har bl.a. været coeditor for Econometrica, assistant editor for Review of Economic Studies og joint managing editor for Economic Journal.
Hjemmeside: http://www.econ.yale.edu/faculty1/meghir.htm

Kjell G. Salvanes: Nordmand. Ph.D. i Økonomi fra Norwegian School of Economics and Business Administration i 1988 og er i dag professor same sted. Research Fellow ved Institute for the Study of Labor (IZA), ved CESifo i München og ved Center for the Economics of Education, London School of Economics. Editor af Economic Journal og Associate editor for European Economic Review. Medlem af executive committee for European Association of Labor Economists. Forskningsområder: Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelsesøkonomi og Familieøkonomi.
Hjemmeside: http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=723 

 

 

INVITED LECTURES

Economic Policy Research Network Conference
Education and Challenges for Fiscal Policy in EU and in the US
University of Copenhagen, CSS, lokale 1.1.18

Program

Organized by Claus Thustrup Kreiner

June 14, 2012

12.15-12.55: Arrival and sandwiches

12.55-13.00: Welcome address

13.00-14.00: Are we robbing from our kids? Education and long run economic outcomes. Eric Hanushek, Stanford University and NBER

14.00-14.15: Coffee

14.15-15.15: Taxation of transfers in the 21st century. Wojciech Kopczuk, Columbia University and NBER

15.15-15.30: Coffee

15.30-16.30: Why a cure for the European fiscal crisis requires a better understandig of its causes. Michael Wickens, University of York and CEPR

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Eric Hanushek, Wojcicech Kopczuk og Michale Wickens er førende internationale forskere. Deres forskning har anvendelsesorienteret sigte og de har alle et imponerende CV blandt andet indeholdende flere væsentlige artikler i top-5 tidsskrifterne inden for økonomi.

Erik Hanushek: PhD. i Økonomi fra MIT i 1968. Professor ved Stanford University. Research Associate ved National Bureau of Economic Research (NBER) og Forskningskoordinator for Economics of Education ved CESifo Research Network. Hovedforskningsområde: Uddannelse og økonmi. Redkatør af Handbook of the Economics of Education, Associate Editor ved Journal of Human Capital og i redaktionskomiteen oaf Education Finance and Policy. Formand for Executive Board, Texas Schools Project, University of Texas. Tidligere medlem af Council of Economic Advisors i Californien samt af Board of Economic Advisers, New York State Assembly.

Wojcicech Kopczuk: M.Sc. in Computer Science fra Warsaw University i 1996 og PhD. i Økonomi fra University of Michigan i 2001. Associate Professor ved Columbia University. Forskningsområde: Public Economics. Research Associate ved National Bureau of Economic Research (NBER) og Research Fellow ved Centre for Economic Policy Research (CEPR). Redaktør af Journal of Public Economics, medlem af editorial board for American Economic Journal: Economic Policy. Forfatter til det kommende kapitel om Taxation of Wealth and Transfers i Handbook of Public Economics vol. IV. Medlem af Scientific Board of the 2011 Congress of the International Institute for Public Finance. Modtager af The Peggy and Richard Musgrave Prize for bedste forskningspapir ved International Institute of Public Finance Congress 2003.

Michael Wickens: Professor ved University of York. Research fellow ved Centre of Economic Policy Research (CEPR) og CESinfo Research Network. Forskningsområder: Makroøkonomi, Finansiering og Økonometri. Tidligere hovededitor på Economic Journal. Omkring 40 artikler i refereet internationale tidsskrifter. Speciel rådgiver for House of Lords Economic Affair Committee og tidligere konsulent for IMF samt FN Food and Agriculture Organisation. Foredrag vil tage udgangspunkt i artiklen 'Assessing the fiscal stance in the European Union and the United States, 1970-2011' publiceret i Economic Policy i oktober 2011.

 

 

Ny viden om dansk økonomi og økonomisk politik

Netværkskonfernece
Københavns Universitet, CSS, lokale 1.1.18

Program

Arrangeret af Claus Thustrup Kreiner og David Dreyer Lassen

8. juni 2012

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Effekter af beskatning af højtlønnede og selvstændige

9.00-9.35: Beskatning og international migration af højtlønnede: Erfaringer fra forskerskatteordningen. Esben Anton Schultz, KRAKA

9.35-10.10: Hvornår betaler de selvstændige deres skat? Bertel Schjerning, Københavns Universitet og EPRU

10.10-10-30: Kaffe

Session 2: Kvalifikationsbalance, stordriftsfordele og kreativ bogføring

10.30-11.05: Hvad med Danmarks Kvalifikationsbalance? Nikolaj Malchow-Møller, Syddansk Universitet

11.05-11.40: Er der stordriftsfordele i kommunernes administration? Søren Serritzlew, Aarhus Universitet

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3. Husholdningernes finansiering og gældsadfærd

13.15-13.50: Stabil boligfinansiering - nye individdata for realkreditlån. Niels Kofoed/Christian Meyer/Peter Sonne-Holm, Erhvervs- og Vækstministeriet

13.50-14.25: Husholdningernes gæld og balancer. Paul Lassenius Kramp/Søren Vester Sørensen, Danmarks Nationalbank

14.25-14.45: Kaffe

Session 4: Krise, fyringer og stimuleringspolitik

14.45-15.20: Effekter af afskedigelse på dødelighed og hospitalsindlæggelse. Eskild Heinesen, Rockwoolfondens Forskningsenhed

15.20-15.55: Stimuleringspolitik og husholdningsadfærd. Claus Thustrup Kreiner, Københavns Universitet og EPRU

 

 

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI

Netværkskonference
Københavns Universitet, CSS, lokale 1.1.18

Program

Arrangeret af Claus Thustrup Kreiner

16. juni 2011

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Integrationspolitik, boligfinansiering og offentlig udgiftsstyring

9.00-9.45: Kvantitativ og kvalitativ integration af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Torben Tranæs, Rockwoolfondens Forskningsenhed.

9.45-10.30: Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Danmarks Nationalbank.

10.30-10.45: Kaffe

10.45-11.30: De svenske erfaringer med offentlig udgiftsstyring. Michael Bergman, Københavns Universitet og EPRU

11.30-12.15: Dansk økonomi mod 2020. Mads Kieler, Finansministeriet.

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 2: Arbejdsudbud, virksomhedsstruktur og globalisering

13.15-14.00: Rask i job? Effekterne af sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen på sygefraværet. Lars Skipper, Århus Universitet

14.00-14.45: Sort arbejde i Danmark: Behov for nye tiltag? Jens Hauch, De Økonomiske Råds Sekretariat

14.45-15.00: Kaffe

15.00-15.45: Samfundsøkonomiske gevinster af multinationale virksomheder. Søren Bjerregaard, Økonomi- og Erhvervsministeriet

15.45-16.30: Erhvervslivets FoU og offshoring. Martin Junge, Copenhagen Business School og CEBR


CHALLENGES FOR ECONOMIC STABILIZATION POLICY

Economic Policy Research Network Conference
University of Copenhagen, CSS, room 1.1.18

Program

Organized by Claus Thustrup Kreiner and Søren Leth-Petersen

June 17, 2010

8.30-8.55: Arrival and coffee

8.55-9.00: Welcome address

9.00-10.00: Planning, Implementation and Revision of Budgets of EU Countries: The Role of Economic, Political and Institutional Factors. Roel
Beetsma, Amsterdam School of Economics and CEPR

10.00-10.15: Coffee

10.15-11.15: Bang for the Stimulus Buck. Christopher Carroll, John Hopkins University and NBER

11.15-11.30: Coffee

11.30-12.30: Empirical Challenges in Understanding Consumption and Labor Supply Responses to Stabilization Policies. Luigi Pistaferri, Stanford University, CEPR and NBER

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

Roel Beetsma, Christopher Carroll og Luigi Pistaferri er førende internationale forskere, som med forskelligt udgangspunkt beskæftiger sig med stabiliseringspolitik. De har alle et imponerende CV med mange indflydelsesrige artikler i top-5
tidsskrifterne indenfor økonomi.

Roel Beetsma: Hollænder. Professor og Institutleder ved University of Amsterdam. Research Fellow ved Centre of Economic Policy Research (CEPR), CESifo i München samt Kiel Institute of World Economics. Forskningsområder: Makroøkonomi,
International Økonomi og Offentlig Økonomi. Board of Editors: Journal of Economic Literature. Medlem af Steering Committee on the EU Budget Review (European Commission) samt Committee for the Sustainability of the Second Pension Pillar, Ministry of Social Affairs and Employment. Uddannelse: Ph.D. fra Tilburg University i 1993.
Hjemmeside og CV: http://www1.fee.uva.nl/toe/beetsma.shtm 

Christopher D. Carroll: Amerikaner. Professor ved John Hopkins University. Research Fellow and Co-chair of the NBER Working Group on the Aggregate Implications of Microeconomic Consumption Behavior. Forskningsområder: Forbrugsog opsparingsadfærd, Makro- og Mikroøkonomi. Associate Editor ved Review of Economics and Statistics, Journal of Business and Economic Statistics, og Berkeley Electronic Journal of Macroeconomics. Har arbejdet ved Federal Reserve Board in Washington DC og US Council of Economic Advisors. Uddannelse: Ph.D. fra Massachusetts Institute of Technology i 1990.
Hjemmeside og CV: http://www.econ.jhu.edu/people/ccarroll/ 

Luigi Pistaferri: Italiener/Amerikaner. Professor ved Stanford University. Research Fellow ved National Bureau of Economic Research (NBER) og Centre of Economic Policy Research (CEPR). Forskningsområder: Forbrugs- og arbejdsudbudsadfærd, Mikroøkonometri. Associate Editor ved Americal Economic Journal: Applied Economics, Journal of Applied Econometrics, Journal of the European Economic Association og Quantative Economics. Invited speaker at European Economic Association annual meeting og European Econometric Society. Uddannelse: Ph.D. fra University College London i 1999.
Hjemmeside og CV: http://www.stanford.edu/~pista/ 

 

 

ECONOMIC POLICY CHALLENGES IN A MODERN ECONOMY

Economic Policy Research Network Conference
University of Copenhagen, Alexandersalen, Bispetorv Annekset

Program organized by Claus Thustrup Kreiner

June 10, 2010

12.00-12.25: Arrival and sandwiches

12.25-12.30: Welcome address

12.30-13.30: Innovation, Productivity and Economic Policy. John Van Reenen, London School of Economics and CEPR13.30

13.45: Coffee

13.45-14.45: Lessons for Macroeconomic Policy from the Economic Crisis. Morten Ravn, University College London and CEPR

14.45-15.00: Coffee

15.00-16.00: Does the Welfare State Make Older Workers Unemployable? Gilles Saint-Paul, University of Toulouse and CEPR


UDFORDRINGER I DANSK ØKONOMI OG VIRKNINGER AF DEN ØKONOMISKE POLITIK

Netværkskonference
Københavns Universitet, CSS, lokale 1.1.18

Program

11. juni 2010

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Økonomisk krise og økonomisk politik

9.00-9.35: Effekter af SP-frigivelsen på privatforbrug og opsparingsadfærd. Søren Leth-Petersen, Københavns Universitet og EPRU

9.35-9.45: Kommentar af Thomas Mølsted Jørgensen, Pensionsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet

9.45-10.20: Økonomiske forudsigelser ved voldsomme udsving. Morten Spange, Nationalbanken

10.20-10.30: Kommentar af Heino Bohn Nielsen, Københavns Universitet

10.30-10.45: Kaffe

Session 2: Arbejdsmarkedspolitik, produktivitet og beskæftigelse

10.45-11.20: Betydningen af uddannelse for produktiviteten i Danmark. Jan Rose Skaksen, Copenhagen Business School og CEBR

11.20-11.30: Kommentar af Birgitte Anker, Økonomi- og Erhvervsministeriet

11.30-12.05: Den forlængede dagpengeret og ældres merledighed. Per Høyrup, Finansministeriet

12.05-12.15: Kommentar af Peter Stephensen, DREAM

12.15-13.15: Frokostbuffet

Session 3: Skat, fordeling og incitamenter

13.15-13.50: Skatteunddragelse og bankkonti i Schweiz. Niels Johannesen, Københavns Universitet og EPRU

13.50-14.00: Kommentar af Otto Brøns-Petersen, Skatteministeriet

14.00-14.15: Kaffe

14.15-14.50: Fordelingsvirkninger af den danske skattepolitik. Klaus H. Kristensen, Skatteministeriet

14.50-15.00: Kommentar af Bo Sandemann Rasmussen, Aarhus Universitet

15.00-15.15: Kaffe

15.15-15.50: Effekt af skat på arbejdsudbuddet i Danmark. Hans Bækgaard, Finansministeriet

15.50-16.00: Kommentar af Esben Anton Schultz, De Økonomiske Råds Sekretariat og CEBR

KORT OM DE INTERNATIONALE FOREDRAGSHOLDERE

John Van Reenen, Morten Ravn og Gilles Saint-Paul er førende internationale forskere. Deres forskning har et anvendelsesorienteret sigte og de har alle et imponerende CV blandt andet indeholdende flere væsentlige artikler i top-5 tidsskrifterne indenfor økonomi.

John Van Reenen: Englænder. Født 1965. Professor ved London School of Economics (LSE). Leder af Centre for Economic Performance (CEP). Forskningsområder: Forskning, udvikling og innovation, Industriøkonomi, Arbejdsmarkedspolitik. Vinder af Yrjö Jahnsson prisen i 2009. Editorial Boards: Journal of Industrial Economics fra 1999, Economic Policy 2000-2003, European Economic Review 1999-2003, The Review of Economic Studies 1997-2003. Uddannelse: MSc (distinction+prisvinder) fra London School of Economics (LSE) og Ph.D. fra University College London. Senior advisor siden 2003 for DG Competition, EU kommissionen. Policy advisor for No.10 Downing Street, 1999-2000, education, enterprise and tax.
Hjemmeside og CV: http://econ.lse.ac.uk/staff/vanreenan_john/ 

Morten Ravn: Dansker. Professor ved University College London. Research Fellow ved Centre of Economic Policy Research (CEPR). Forskningsområder: Makroøkonomi og International Økonomi. Editorial Boards: Economic Journal og Economic Policy. Uddannelse: Cand.Oecon fra University of Aarhus og Ph.D. fra University of Southampton. Inviteret foredrag i Bank of England, Norges Bank, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Federal Reserve Bank of New York, ECB mv.
Hjemmeside og CV: https://www.ucl.ac.uk/economics/people/academic/ravn 

Gilles Saint-Paul: Franskmand. Født 1965. Professor ved University of Toulouse. Leder af Labour Economics Programme ved Centre of Economic Policy Research (CEPR). Forskningsområder: Arbejdsmarkedspolitik, Politisk Økonomi, Offentlig Økonomi, Immigration mv. Vinder af Yrjö Jahnsson prisen i 2007. Editorial Boards: Bl.a. Economic Policy 95-96, Macroeconomic Dynamics 2000-2002, Journal of Population Economics 2001-, Journal of the European Economic Association 2003-2004. Uddannelse: Engineer fra École Nationale des Ponts et Chaussées og Ph.D. fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Medlem af Strategic Report Team on Eastern Enlargement of the European Union, EU Kommissionen, 1977-1999. Medlem af det økonomiske råd for den franske statsminister siden 2006.
Hjemmeside og CV: http://idei.fr/vitae.php?i=52 

 

 

ØKONOMISK POLITIK I DEN DANSKE VELFÆRDSSTAT

Netværkskonference
Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorv Annekset

Program arrangeret af Claus Thustrup Kreiner

18. juni 2009

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

9.00-9.45: Effekter af danske skattereformer på skattepligtig indkomst. Henrik J. Kleven, London School of Economics og EPRU

9.45-10.00: Kommentar af Otto Brøns-Petersen, Skatteministeriet

10.00-10.15: Kaffe

10.15-11.00: Betydningen af skatter og offentlige overførsler for forbrug over livet? Sune E. Sabiers, DREAM

11.00-11.15: Kommentar af Jan V. Hansen, Forsikring og Pension

11.15-11.30: Kaffe

11.30-12.15: På kanten af den fælles mønt: Effekter af euroen på Danmarks samhandel. David Dreyer Lassen, Københavns Universitet og EPRU

12.15-12.30: Kommentar af Hugo Frey Jensen, Nationalbanken

12.30-13.30: Frokostbuffet

13.30-14.15: Finanspolitisk transparens og procyklisk finanspolitik. Asger L. Andersen og Lasse H. W. Nielsen, Københavns Universitet og EPRU

14.15-14.30: Kommentar af Mads Kieler, Finansministeriet

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.30: Arbejdsmarkedseffekter af outsourcing i Danmark. Jakob Roland Munch, Københavns Universitet, EPRU og CEBR

15.30-15.45: Kommentar af Birgitte Anker, Økonomi- og Erhvervsministeriet

15.45-16.00: Kaffe

16.00-16.45: Afkast af uddannelse i Danmark – er det en dårlig forretning at læse humaniora? Esben Anton Schultz, Copenhagen Business School og CEBR

16.45-17.00: Kommentar af Thomas Mølsted Jørgensen, Arbejdsdirektoratet, Beskæftigelsesministeriet

17.00-18.30: Udfordringer for den danske velfærdsstat. Paneldiskussion med tidl. formand for Velfærdskommissionen Torben M. Andersen, tidl. formand for Skattekommissionen Carsten Koch, formand for Arbejdsmarkedskommissionen Jørgen Søndergaard og vismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen


ECONOMIC POLICY IN THE MODERN WELFARE STATE

Economic Policy Research Network Conference
University of Copenhagen, Alexandersalen, Bispetorv Annekset

June 19, 2009

8.30-8.55: Arrival and coffee

8.55-9.00: Welcome address

9.00-10.00: The Mirrlees Review: Reforming the Tax System for the 21st Century. Richard Blundell, University College London and CEPR

10.00-10.15: Coffee

10.15-11.15: Sufficient Statistics for Welfare Analysis: A Bridge Between Structural and Reduced-From Methods. Raj Chetty, University of California, Berkeley and NBER

11.15-11.30: Coffee

11.30-12.15: On the Future of Capital Taxation Thomas Piketty, Paris School of Economics and CEPR

12.30-13.30: Lunch buffet

 

 

ECONOMIC GROWTH, LABOUR MARKET PERFORMANCE AND PUBLIC POLICY

Economic Policy Research Network Conference
University of Copenhagen, Festsalen, Frue Plads

November 22, 2007

Programme organized by Claus Thustrup Kreiner and Peter Birch Sørensen

8.30-8.55: Arrival and coffee

8.55-9.00: Welcome address

Session: Public Policy and Labour Market Performance

9.00-9.45: The Internationalisation of Public Welfare Policy. Professor Alan Duncan, University of Nottingham and Institute for Fiscal Studies, London.

9.45-10.00: Discussion

10.00-10.15: Coffee

10.15-11.00: The Institutional Determinants of Early Retirement in Europe. Dr. Justina A.V. Fischer, Stockholm School of Economics and University of St. Gallen.

11.00-11.15: Discussion

11.15-11.30: Coffee

11.30-12.15: Does Active Labour Market Policy Work? Professor Jan van Ours, Tilburg University

12.15-12.30: Discussion

12.30-13.30: Lunch

Session: Economic Growth in a Globalizing Economy

13.30-14.15: Explaining Differences in Income and Growth Across Countries. Professor Francesco Caselli, London School of Economics and CEPR

14.15-14.30: Discussion

14.30-14.45: Coffee

14.45-15.30: The Chinese Growth Miracle: Background, Current Problems and Future Prospects. Professor Arne Jon Isachsen, Norwegian School of Management

15.30-15.45: Discussion

15.45-16.00: Coffee

16.00-16.45: Explaining the Irish Growth Miracle: What Can Other Countries Learn? Professor Frank Barry, Trinity College, Dublin

16.45-17.00: Discussion

17.00: Closing remarks

19.00: Dinner for conference speakers

ABOUT THE FOREIGN SPEAKERS

Frank Barry is Senior Lecturer at University College in Dublin and editor of the Economic and Social Review. He has held a number of visiting positions at North American and Australian universities and has served as a consultant on economic policy issues for the European Commission and several national governments. He is the Irish co-ordinator of two trans-European research networks on foreign direct investment, and he has been engaged in recent years on research into Irish economic growth and on the economics of transition in Central and Eastern Europe.

Francesco Caselli is Professor of Economics at the London School of Economics and editor of Economica. He has previously held positions at the University of Chicago and Harvard University and is a Faculty Research Fellow of the National Bureau of Economic Research as well as Research Fellow of the Centre for Economic Policy Research. His research has focused on issues of economic growth and technology diffusion, the explanation of cross-country income differences as well as political economy aspects of the growth process.

Alan Duncan is Professor of Microeconometrics and Co-Director of the Centre for Policy Evaluation at the University of Nottingham. He holds a visiting position at the Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research and is also a Research Associate at the Institute for Fiscal Studies in London. He has at various times been consultant to the World Bank, the OECD, the Bank of England and the UK Treasury. His research interests include, among other things, welfare program evaluation and the analysis of work incentives. In 2000 he was awarded the Frisch medal of the Econometric Society for the best applied economics article published in Econometrica in the last five years.

Justina A.V. Fischer received her Ph.D. degree from the University of St. Gallen in Switzerland. Recently she has carried out research at Stanford University, the London School of Economics and the Stockholm School of Economics, based on a grant from the Swiss National Science Foundation. Her research interests include, among other things, the impact of political institutions on policy outcomes, including labour market outcomes, and the determinants of social capital.

Arne Jon Isachsen received his Ph.D. degree from Stanford University and is currently Professor of International Economics and Director of the Centre for Monetary Economics at the Norwegian School of Management. He has previously served as a Senior Advisor the Norwegian Ministry of Finance and has been a researcher at several institutions, including the Norwegian Central Bank and Statistics Norway. His research fields are Monetary Economics and Banking and International Economics. In recent years he has written a number of articles on the economic and political developments in China.

Jan van Ours is professor of Labor Economics at Tilburg University and editor of Economic Policy and De Economist. He is a research fellow at the CentER for Economic Research in Tilburg, the Centre for Economic Policy Research in London, the William Davidson Institute in Ann Arbor, and the Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn where he was previously a Research Director. In 1996 he was awarded the Hicks-Tinbergen medal of the European Economic Association, and he is a recent President-elect of the Society for Population Economics. His research interests include, among other things, unemployment dynamics, the effects of policy interventions in the labor market, and the labor market effects of immigration.


BÆREDYGTIG VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DEN DANSKE VELFÆRDSSTAT

Netværkskonference
Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads

23. November 2007

Program arrangeret af Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

9.00-9.45: 2015-planen. Mads Kieler, Finansministeriet

9.45-10.00: Kommentar af Carl-Johan Dalgaard, CEBR, EPRU, Københavns Universitet

10.00-10.15: Kaffe

10.15-11.00: Hvordan opnås de politiske målsætninger på miljø- og energiområdet mest effektivt? Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet

11.00-11.15: Kommentar af Eirik Schrøder Amundsen, Københavns Universitet

11.15-11.30: Kaffe

11.30-12.15: Hvad bestemmer fremtidens lønninger? Niels Lynggård Hansen og Peter Storgaard, Nationalbanken

12.15-12.30: Kommentar af Henrik Hansen, Københavns Universitet

12.30-13.30: Frokost

13.30-14.15: Livsindkomster og uddannelse i Danmark. Julie Sonne, Økonomi- og Erhvervsministeriet

14.15-14.30: Kommentar af Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.30: Udviklingen i sygedagpenge – hvor meget kan forklares med ændringer i andre ydelser og beskæftigelsen? Thomas Mølsted Jørgensen, Arbejdsdirektoratet, Beskæftigelsesministeriet

15.30-15.45: Kommentar af Martin Ljunge, EPRU, Københavns Universitet

15.45-16.00: Kaffe

16.00-16.45: Simulering af en enklere kapitalbeskatning i Danmark. Kathrine Lange, Skatteministeriet

16.45-17.00: Kommentar af Peter Birch Sørensen, EPRU, Københavns Universitet

17.00: Afrunding

 

 

INCOME DISTRIBUTION AND WELFARE STATE POLICIES IN A GLOBALISING ECONOMY

Economic Policy Research Network Conference
Department of Economics, University of Copenhagen, November 30, 2006

Programme organized by Claus Thustrup Kreiner and Peter Birch Sørensen

Programme

8.30-8.55: Arrival and coffee

8.55-9.00: Welcome address

9.00-9.45: International Trends in Income Distribution, by Professor Anthony B. Atkinson, University of Oxford

9.45-10.00: Discussion

10.00-10.15: Coffee

10.15-11.00: Inequality and Redistribution: The Need for New Perspectives, by Professor Agnar Sandmo, Norwegian School of Economics and Business Administration

11.00-11.15: Discussion

11.15-11.30: Coffee

11.30-12.15: Tax Reform, Income Distribution and Employment: A Dutch Perspective, by Professor Ruud de Mooij, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis and Erasmus University, Rotterdam

12.15-12.30: Discussion

12.30-13.30: Lunch

13.30-14.15: International Migration: Policy Challenges for Europe, by Professor Tito Boeri, Bocconi University

14.15-14.30: Discussion

14.30-14.45: Coffee

14.45-15.30: Human Capital Formation in Europe: Facts and Policies, by Bas Jacobs, Research Fellow, Universities of Tilburg and Amsterdam and the Tinbergen Institute (co-author: James J. Heckman, University of Chicago)

15.30-15.45: Discussion

15.45-16.00: Coffee

16.00-16.45: Understanding the Success of the Nordic Economies: A Macroeconomic Perspective, by Professor Lars Jonung, European Commission

16.45-17.00: Discussion

17.00: Closing remarks

19.00: Dinner for conference speakers and discussants


INDKOMSTFORDELING, GLOBALISERING OG DANSK ØKONOMISK POLITIK

Netværkskonference
Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 1. December, 2006

Program arrangeret af Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

Program

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Velkomst

Session 1: Skat, arbejdsudbud og fordeling

9.00-9.45: Prisen på lighed, Henrik Jacobsen Kleven, Lektor, EPRU

9.45-10.00: Kommentar af Peter Bach-Mortensen, Kontorchef, CAFO, Finansministeriet

10.00-10.15: Kaffe

10.15-11.00: Arbejdsudbudseffekter af 1991 skattereformen i Sverige, Martin Ljunge, Adjunkt, EPRU

11.00-11.15: Kommentar af Otto Brøns-Petersen, Skatteøkonomisk Direktør, Skatteministeriet

11.15-11.30: Kaffe

11.30-12.15: Økonomiske konsekvenser af tilbagetrækningsreformen, Lars Haagen Pedersen, Forskningschef, DREAM

12.15-12.30: Kommentar af Thomas Mølsted Jørgensen, Kontorchef, arbejdsdirektoratet, Beskæftigelsesministeriet

12.30-13.30: Frokost

Session 2: Globalisering, integration og arbejdskraftmobilitet

13.30-14.15: Globalisering og arbejdsmarkedet – jobskabelse, jobdestruktion og løndannelse, Torben M. Andersen, Professor, Århus Universitet

14.15-14.30: Kommentar af Ulrik Nødgaard, Finansdirektør, Økonomi- og Erhvervsministeriet

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.30: Danskernes holdning til indvandring, Jakob Roland Munch, Lektor, EPRU og CEBR

15.30-15.45: Kommentar af Jørgen Søndergaard, Direktør, Socialforskningsinstituttet

15.45-16.00: Kaffe

16.00-16.45: Informationsteknologi og produktivitetsvækst i dansk økonomi, Anders Sørensen, Professor, CEBR

16.45-17.00: Kommentar af Niels Lynggård Hansen, Prokurist, Danmarks Nationalbank

17.00: Afrunding

 

 

CURRENT ECONOMIC PROBLEMS IN EUROPE

EPRU Network conference

Department of Economics, University of Copenhagen, November 17, 2005

Programme organized by Peter Birch Sørensen

8.30-8.55: Arrival and coffee

8.55-9.00: Welcome address by Peter Birch Sørensen

Session 1: ECONOMIC STAGNATION IN EUROPE – WHAT ARE THE PROBLEMS? WHAT NEEDS TO BE DONE?

9.00-9.45: The German economy – Light at the end of the tunnel?, by Professor Joachim Scheide, Institut für Weltwirtschaft, Kiel University

9.45-10.00: General discussion of the German case

10.00-10.15: Coffee

10.15-11.00: Current economic problems and policy discussions in France, by Professor Georges de Ménil, DELTA, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

11.00-11.15: General discussion of the French case

11.15-11.30: Coffee

11.30-12.15: The Italian economy - Problems and policy debates, by Professor Riccardo Faini, University of Rome

12.15-12.30: General discussion of the Italian case

12.30-14.00: Lunch

Session 2: EUROPEAN ECONOMIC PROBLEMS – A VIEW FROM THE OECD

14.00-14.45: Structural and cyclical problems in Europe – An OECD perspective, by Niels Thygesen, Chairman of the OECD Economic Development and Review Committee

14.45-15.00: General discussion

15.00-15.15: Coffee

Session 3: EUROPEAN MONETARY POLICY – IS THE ECB TOO PASSIVE?

15.15-15.35: A viewpoint from Thomas Mayer, Chief European Economist, Deutsche Bank

15.35-15.55: A viewpoint from Professor Charles Wyplosz, Graduate Institute of International Economics, Geneva

15.55-16.10: General discussion

16.10-16.20: Coffee

Session 4: THE REFORM OF THE STABILITY AND GROWTH PACT – GOOD OR BAD?

16.20-16.40: A viewpoint from Servas Deroose, The European Commission, DG ECFIN

16.40-17.00: A viewpoint from Professor Paul De Grauwe, Leuven University

17.00-17.15: General discussion

17.15: Closing remarks by Peter Birch Sørensen


AKTUELLE PROBLEMER I DANSK ØKONOMI

EPRU-Netværkskonference

Københavns Universitets Økonomiske Institut, d. 18. november 2005

Program arrangeret af Peter Birch Sørensen

8.30-8.55: Ankomst og kaffe

8.55-9.00: Introduktion til dagens program ved Peter Birch Sørensen

Session 1: HAR DANMARK ET PRODUKTIVITETSPROBLEM?

9.00-9.40: Dansk produktivitetsudvikling i internationalt perspektiv, ved Thomas V. Pedersen, CEBR

9.40-9.50: Kommentar af Carl-Johan Dalgaard, EPRU

9.50-10.00: Generel diskussion

10.00-10.15: Kaffe

10.15-10.55: Produktivitet, iværksætteri og innovation, ved Birgitte Anker og Niels Stenbæk, Økonomi- og Erhvervsministeriet

10.55-11.05: Kommentar af Anders Sørensen, CEBR

11.05-11.15: Generel diskussion

11.15-11.30: Kaffe

11.30-12.10: Produktivitetsmåling og produktivitetsudvikling i den offentlige sektor, ved Sysser Davidsen og Casper Borch, Finansministeriet

12.10-12.20: Kommentar af David Dreyer Lassen, EPRU

12.20-12.30: Generel diskussion

12.30-13.15: Frokost

Session 2: KONKURRENCEEVNE, SKAT OG ARBEJDSMARKED

13.15-13.55: Løn, konkurrenceevne og betalingsbalance, ved Niels Chr. Beier og Erik Haller Pedersen, Danmarks Nationalbank

13.55-14.05: Kommentar af Henrik Jensen, EPRU

14.05-14.15: Generel diskussion

14.15-14.30: Kaffe

14.30-15.10: Resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen, ved Christian S. Liebing, Arbejdsmarkedsstyrelsen

15.10-15.20: Kommentar af Poul Schou, DREAM

15.20-15.30: Generel diskussion

15.30-16.10: Indkomstskat og adfærd: Er der noget, vi har glemt? ved Jens Holger Helbo Hansen og Kent Damsgård, Skatteministeriet

16.10-16.20: Kommentar af Henrik Jacobsen Kleven, EPRU

16.20-16.30: Generel diskussion

16.30: Afrunding ved Peter Birch Sørensen

 

 

 

EPRU-Network Conference "Welfare State Reform in Europe" (November 25, 2004)
 
EPRU netværkskonference "Aktuel skattepolitik og skattereformplaner i de nordiske lande". (21. maj 2003)
 
EPRU netværkskonference "Danish and International Economic Policy" (23. maj 2002)